ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
ชะตากรรม’ปาล์มน้ำมัน’ หลังประชาคมอาเซียน

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๗ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา มาเลเซียและอินโดนีเซียได้ลงนามจัดตั้งสภาประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม (Council of Palm Oil Producing Countries: CPOPC)

Read more
ภูมิศาสตร์การเมือง: ผลกระทบต่อสามเสาหลักอาเซียน

สิ้นปี ๒๕๕๘ เป็นหมุดเวลาแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักวิเคราะห์เห็นตรงกันว่า จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด แต่ต่างก็พยายามมองไปข้างหน้า มองให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือ และเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการรวมตัวของประชาคมฯ ให้ได้มากที่สุด

Read more
เนปาล ไม่ยอมแพ้

เหตุแผ่นดินไหวขนาด ๗.๙ เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ถือเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเนปาลในหลาย ๆ ด้าน และยาวนาน รวมทั้งภาพประทับใจจากการไปเยือนแหล่งอารยธรรมและความงามตามธรรมชาติในเมืองต่าง ๆ ที่ผู้คนจากแดนไกลอาจต้องเก็บไว้ในความทรงจำ หรือที่ได้เพิ่มขึ้นจากภาพถ่าย เพราะโบราณสถานหลายแห่ง ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างยากที่จะเนรมิตกลับคืนมาเหมือนเดิม

        สำหรับผู้เขียน ณ เวลานี้ ความประทับใจที่มีต่อผู้คนของเนปาล กลับดูเด่นชัดและมีพลังยิ่งกว่าครั้งใด

        กลางเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศเนปาลตามโครงการ The Asia Foundation Development Fellows: Emerging Leadership for Asia’s Future program ของมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) แล้วมีโอกาสพบกับคนรุ่นใหม่ของเนปาลที่มีแรงบันดาลใจและพร้อมอุทิศตนเพื่อสังคมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวงสนทนาบทบาทของคนรุ่นใหม่ (Youth in Action)

ชริสติ เคซี (Shristi KC) ผู้ก่อตั้งองค์กรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกของคนตาบอด ‘ไบลน์ร็อกส์’ (Blind Rocks) มีสายตาดีมาแต่กำเนิด แล้วต้องสูญเสียการมองเห็นในวัย ๑๖ ปี เนื่องจากความผิดพลาดทางการแพทย์ แทนที่สาวร่างเล็กผู้นี้จะยอมแพ้ เธอกลับเดินหน้าใช้ชีวิตจนกระทั่งเรียนในมหาวิทยาลัย และเพิ่มสีสันให้ชีวิตด้วยศิลปะแขนงต่าง ๆ ทั้งการเต้น การแสดง แฟชั่น และความงาม รวมไปถึงการผจญภัยอย่างการปีนเขา และในที่สุดได้เผยแพร่แนวทางการใช้ชีวิตแบบนี้ไปยังคนอื่น ๆ ในวงกว้าง ชริสติมาร่วมงานในเครื่องแต่งกายทะมัดทะแมงพร้อมเครื่องประดับที่เธอออกแบบและเลือกเองทั้งชุด เธอบอกเล่าประสบการณ์แก่ผู้ร่วมงานด้วยน้ำเสียงสดใส เปี่ยมไปด้วยพลังและความเชื่อมั่นถึงการก่อตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตาเช่นเดียวกับเธอ กล้าที่จะแสดงออกและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ นอกจากศิลปะแขนงต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ไบลน์ ร็อกส์ ยังสนับสนุนการพัฒนาบุคลิกภาพแก่คนตาบอดทั่วโลกอีกด้วย

        วิธาน รานา (Vidhan Rana) ก่อตั้ง ‘บิรูวาเวนเจอร์ส’ (Biruwa Ventures) เพื่อส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนหน้าใหม่ในเนปาล โดยให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสำนักงาน ในขณะที่พุชปา บาสเนต (Pushpa Basnet) ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพัก ชื่อ ‘บ้านผีเสื้อ’ (Early Childhood Development Center’s Butterfly Home) เพื่อเป็นที่พักพิงและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กซึ่งเป็นลูกของผู้ต้องขังในเนปาลระหว่างที่แม่ของเด็ก ๆ อยู่ในคุก

        ซาบิตา มหารจัน (Sabita Maharjan) สตรีขี้อายและอ่อนน้อมถ่อมตน สร้างกิจการงานหัตถกรรมคิรติพูร์โฮเซียรี่ (Kirtipur Hosiery Industry) ให้เติบใหญ่ และสร้างงานให้หญิงผู้ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นแม่ม่าย หญิงไร้การศึกษา ผู้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวหรือลี้ภัยสงคราม จากสมาชิกเริ่มต้นเพียง ๘ คน ขยายเป็น ๓๐๐ คน โดยมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก

        จายา ลวินเทล (Jaya Luintel) ก่อตั้ง Story Kitchen เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงหลากวัย หลายชุมชน และต่างภาษาวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้วยความเชื่อที่ว่า การแบ่งปันประสบการณ์เช่นนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของสตรีเหล่านี้ไปในทางที่ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อย

        ชิสิร์ คานาล (Shisir Khanal) เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรไม่หวังผลกำไร Teach for Nepal ให้ทุนแก่บัณฑิตและคนรุ่นใหม่ไปเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก่เด็ก ๆ ของเนปาลเป็นระยะเวลาคนละ ๒ ปี

๐ ๐ ๐

คนรุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่ง มุ่งมั่นที่จะใช้ความสามารถของตน ผลักดันการพัฒนาเนปาล ได้แก่ กลุ่ม Global Shapers-Kathmandu มีสมาชิก ๑๖ คน ที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพของตนตั้งแต่อายุยังน้อย กลุ่มดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของ ‘เวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม’ (World Economic Forum) และเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาของโลกนี้ โดยมีอาม็อด ราชบันดารี (Amod Rajbhandari) นักธุรกิจหนุ่ม เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายในกรุงกาฐมาณฑุ

        ด้วยทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของเนปาล ด้วยพื้นฐานความมีน้ำใจของผู้คน และด้วยการสนับสนุนของนานาชาติ

ชาวเนปาลจะไม่ยอมจำนน แล้วร่วมกันพลิกฟื้นคืนประเทศกลับมาอีกครั้ง

เนปาล ไม่ยอมแพ้ อาเซียน หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ ปีที 26 ฉบับ 576 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 หน้า

Read more