ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน
ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน คุณสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2560 จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2560 มีทั้งสิ้น 120,473 คันต่ำสุดในรอบ 64 เดือน  ลดลงจากเดือนเมษายน... ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน

ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน

EconNews INFOGRAPHIC THAILAND ยอดผลิตรถยนต์ จำหน่าย ส่งออก เม.ย.2560

คุณสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนเมษายน 2560

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2560 มีทั้งสิ้น 120,473 คันต่ำสุดในรอบ 64 เดือน  ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 12.85 เนื่องจากผลิตเพื่อส่งออกและผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงร้อยละ 18.84 และ 4.46 ตามลำดับ และลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 32.62 เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อย

เดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ 65,466 คัน เท่ากับร้อยละ 54.34 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 18.84  ส่วนเดือนมกราคม -เมษายน 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 353,760 คัน เท่ากับ ร้อยละ 58.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2559 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 10.51

EconNews INFOGRAPHIC THAILAND ยอดจำหน่ายรถยนต์ ส่งออกยรยนต์ เม.ย.2560

เดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ 55,007 คัน เท่ากับร้อยละ 45.66 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 4.46  และเดือนมกราคม -เมษายน 2560 ผลิตได้ 252,268 คัน เท่ากับร้อยละ 41.63 ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – เมษายน 2559 ร้อยละ 0.98

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนเมษายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 63,267คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 15.1 จากกำลังซื้อที่ดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น การแนะนำรถยนต์นั่งรุ่นใหม่หลายรุ่นและการจัดงานมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 25.4 เนื่องจากจำนวนวันทำงานน้อยกว่า

เดือนเมษายน 2560 ส่งออกได้ 68,927 คัน ต่ำสุดในรอบ 48 เดือน  ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 14.37 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย และออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 38,167.16 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 11.41