อีคอนนิวส์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 571 ประจำเดือนมกราคม 2558

Econnews ปีที่ 26 ฉบับที่ 571 ประจำเดือนมกราคม 2558

หากท่านยังไม่มีรหัสกรุณาคลิ๊กสั่งซื้อที่นี่

HIGHLIGHT STORIES

สิ้น GSP ส่งออกหวังพึ่ง FTA ไทย-อียู’กฎหมายการค้าไทยพร้อมหรือยัง?

การยึดอำนาจรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) ระหว่างไทยและสหภาพยุโรปที่ตามแผนเดิมจะสรุปผลการเจรจาให้ได้ในปีนี้ เพื่อให้สอดรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการที่ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากยุโรป เนื่องจากธนาคารโลก (World Bank) จัดให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง (Upper Middle Income)

เศรษฐกิจไทยยังน่าห่วง ‘น้ำมันถูก’ แค่ ‘ตัวช่วย’

เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๘ มีปัจจัยภายนอกประเทศ ๒ ปัจจัยหลักที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นปี ได้แก่ ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรุนแรงถึงขนาดที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า หัวทิ่มหัวตำ (Oil Price Slum) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกให้ตกต่ำลงด้วย

ห้ารอบ ‘พระเทพฯ’

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้

๔ กระทรวง ‘เศรษฐกิจ’ ติดกลุ่มหน่วยงานรัฐที่ทำวิจัยน้อยที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ ‘พัฒนาระบบจำแนกงบประมาณภาครัฐเพื่อการวิจัย’ โดยการสำรวจพบตัวเลขที่น่าสนใจ คือ ในงบประมาณวิจัยโดยรวมของประเทศไทยปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๐,๗๐๙ ล้านบาท พบว่า หน่วยงานที่มีงบประมาณการวิจัยน้อยที่สุด ๖ ลำดับดังนี้

OTHER TOP STORIES 

ผีซ้ำด้ามพลอย ‘ยิ่งลักษณ์’

เช้าตรู่ของศุกร์ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ก่อนจะถึงเวลาสำคัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่นัดกันลงมติถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ปี ๕๘ อาเซียนโต ๕.๘%

ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ลดลงนับตั้งแต่ช่วงกลางปี ๒๕๕๗ ถึงร้อยละ ๔๘ จากกว่า ๑๐๕ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือเพียง ๕๔.๒ เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่ำที่สุดในรอบ ๕ ปี โดยมีสาเหตุจาก ๒ ปัจจัยหลัก

ดึงญี่ปุ่นผลักดัน ‘ตลาดรองสินเชื่อบ้าน’

ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีลักษณะของธุรกรรมแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ตลาดแรก ที่สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยตรงกับผู้กู้ เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือนิติบุคคลอื่นที่มีการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และตลาดรอง ที่เป็นการรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากตลาดแรก เพื่อนำมาออกตราสารหนี้ระดมเงินจากตลาดทุนสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ยอดขอบีโอไอปี ๕๗ ทะลุ ๒ ล้านล้านบาท สูงสุดใน ๕๐ ปี

บีโอไอเผยสถิติการขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นคำขอรวม ๓,๔๖๙ โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน ๒.๑๙ ล้านล้านบาท เฉพาะเดือนธันวาคม มียอดขอรับการส่งเสริม ๒,๐๙๒ โครงการรวมมูลค่า ๑.๔๓ ล้านล้านบาท ชี้โครงการส่วนใหญ่มีแผนจะขยายการลงทุนอยู่แล้ว จึงตัดสินใจยื่นคำขอรับส่งเสริมก่อนที่นโยบายใหม่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับปี ๒๕๕๘ บีโอไอจะมุ่งดึงดูดโครงการที่มีคุณค่าต่อประเทศและต่อระบบเศรษฐกิจเป็นหลัก

Thaitrade.com ติดปีกตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

Thaitrade.com ลงนามความร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพฯ และบริษัทดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสฯ พัฒนาระบบตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร รองรับระบบการชำระเงินออนไลน์และบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลก

เปิดแผนขับเคลื่อนตลาดทุน ๒๕๕๘

ก.ล.ต. เผยแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๘ ยกระดับตลาดทุนไทย ๖ ด้าน เพิ่มความน่าเชื่อถือและมั่นคง ส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจสามารถใช้ตลาดทุนไทยเป็นแหล่งระดมทุนด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และเป็นทางเลือกสำคัญในการระดมทุนและการลงทุนในภูมิภาค

เปิดเกณฑ์ ‘Nano Finance’ กู้ไม่เกินแสน ใช้ประกอบอาชีพ

ธปท. ออกหลักเกณฑ์การให้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีรายได้ประจำ ไม่ต้องมี Slip เงินเดือน ไม่เคยเดินบัญชีกับธนาคาร แต่เป็นผู้มีความสามารถในการชำระหนี้ โดยไม่ต้องมีหลักประกัน กู้ได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมกันไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี

กสิกรไทยฯ รุกสู่ดิจิทัลแบงกิ้ง เต็มรูปแบบ ทุกช่องทาง

ธนาคารกสิกรไทยฯ เปิดแผนธุรกิจลูกค้าบุคคล ปี ๒๕๕๘ มุ่งสู่ดิจิทัลแบงกิ้งเต็มรูปแบบ เน้นตอบสนองการจัดการด้านการเงินด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการผ่านทุกช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการการใช้ชีวิต

๑๐ ปีหลังพลิกกลยุทธ์ ‘เมืองไทยฯ’ สู่แถวหน้าประกันชีวิตไทย

เมืองไทยประกันชีวิตปลื้มผลจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานและรีแบรนด์ครั้งใหญ่เมื่อ ๑๐ ปีก่อน ช่วยให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ ๒๗ ต่อปี พร้อมสานต่อความมั่นคงแข็งแกร่ง รองรับการขยายตัวเข้าสู่อาเซียนในฐานะผู้นำบริการรูปแบบดิจิทัล

C 300 BlueTEC HYBRID หรูควบคู่ประหยัด

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ส่ง C-Class BlueTEC HYBRID ใหม่พร้อมกัน ๒ รุ่น คือ C 300 BlueTEC HYBRID AMG Dynamic และ C 300 BlueTEC HYBRID Estate AMG Dynamic ที่นอกจากจะหรูหราแล้วยังประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษอีกด้วย โดยทั้ง ๒ รุ่นมาพร้อมกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ดีเซลไฮบริด

ไทยพาณิชย์จับมือ SCBLIFE ออกประกันชีวิตไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ และไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ผนึกกำลังรุกตลาดแบงก์แอสชัวรันส์ต่อเนื่อง ส่งแบบประกันชีวิตน้องใหม่ ‘ออมคุ้มค่า ๑๕/๘’

กสอ. เปิดโครงการเยียวยาชาวสวนยางภาคใต้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพลิกวิกฤติราคายางตกต่ำสุดในรอบ ๕ ปี ผุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควันในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้

ปี ๒๕๕๗ ธอส. ปล่อยสินเชื่อกว่า ๑๔๒,๐๐๐ ล้านบาท ทะลุเป้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๗ สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ ๑๔๒,๖๙๗ ล้านบาท เกินเป้าที่ตั้งไว้ ๑๓๔,๐๐๐ ล้านบาท

เอไอเอสประกาศแผน ๕ ปี สร้างบริการดิจิทัลเพื่อคนไทย

เปิดวิสัยทัศน์เอไอเอส ๕ ปี ก้าวสู่ ‘ผู้สร้างสรรค์บริการดิจิทัลเพื่อคนไทย’ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านดิจิทัล

อลิอันซ์ฯ ใช้กลยุทธ์ ONE HR สร้างบุคลากรที่ภักดี

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้ากลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลภายในแนวคิด ONE HR มาตรฐานเดียวกับกลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลก