Econnews_60508580731

Econnews ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เนื้อหาในฉบับ

เรื่องจากปก

ตั้ง ‘Super Holding’ ปฏิรูปหรือผูกขาดรัฐวิสาหกิจ?

petrol-996617_640

 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหลักการแนวทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจตามร่างกฎหมายการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ) และจะพิจารณาการออกกฎหมายบังคับใช้ต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ในหลักการที่เป็นการวางกรอบการทำงานของรัฐวิสาหกิจ ๕๕ แห่ง ให้สอดคล้องกันไม่กระจัดกระจายไปตามกระทรวงเจ้าสังกัดแบบที่เคยเป็นมาโดยสามารถปรับทบทวนแผนการเพื่อความสอดคล้องกับปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

 

รายงานพิเศษ

ธุรกิจการเงินแข่งขันด้วยยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยี

ธุรกิจการเงินแข่งขันด้วยยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยี

ธนาคารพาณิชย์และธุรกิจการเงินเร่งขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) แข่งขันกันด้วยยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจลูกค้าโดยธนาคารกรุงเทพฯ ประกาศความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมการบ่มเพาะสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคในโครงการ Bangkok Bank InnoHub พร้อมเปิดให้บริการ BF Mobile Application อำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลและทำธุรกรรมต่าง ๆ แก่ลูกค้าผู้ถือหน่วยลงทุน ช่วยผลักดันกองทุนบัวหลวงเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านธนาคารกสิกรไทยฯ ทุ่มงบไอทีเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลทุกรูปแบบและตอบสนองทุกความต้องการ ตอกยํ้าอันดับหนึ่งดิจิทัลแบงกิ้ง ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ฯผนึกกำลังเดอะมอลล์ กรุ๊ป หวังพลิกโฉมค้าปลีกในยุค ๔.๐ ดึงฐานลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ และวางแผนการเป็นผู้นำตลาด QR Code ด้วย SCB EASY PAY เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายร้านค้าผู้ใช้งานจริง ด้านเคทีซีประเดิม
เปิดรับชำระบัตรเครดิตผ่าน QR Code เป็นรายแรก รองรับการชำระเงินทั้งในส่วนของผู้ถือบัตรและร้านค้ารับบัตร หนุนสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ

จากฟ้าสู่ดิน

พสกนิกรรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 ตุลาคม 2560

“ไปรับเสด็จในหลวงกัน” พ่อนึกอย่างไรไม่ทราบ ชวนลูกสาวตัวเล็กไปด้วย เพราะปกติ พ่อจะขับ ‘รถเครื่อง’ จากโรงเรียนที่พ่อสอนโดยลำพังไปดอนเจดีย์ทุก ๒๕ มกราคมที่เสด็จฯ มาทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ประสาเด็ก ไม่เข้าใจว่าการไปรับเสด็จหมายถึงอะไร รู้แต่การได้ซ้อนท้ายรถเครื่องที่พ่อขับ ไม่ว่าที่ไหน ก็น่าไปเสียทั้งนั้น เมื่อไปถึงลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เราสองพ่อลูกได้ที่นั่งแถวหน้า การรับเสด็จเป็นอย่างนี้ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น มีผู้คนมากมาย ต่างเพศ ต่างวัย ต่างมีจุดหมายเดียวกันคือ รับเสด็จ ‘ในหลวง’

คอลัมน์จากกองบรรณาธิการ

คิด

๑ ปีที่เหลือของรัฐบาลประยุทธ์

๒๕๖๑ เป็นปีที่เหลือของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการบริหารประเทศ (ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยใดๆ) แต่มีเรื่องราวมากมายให้รัฐบาลนี้ทำ โดยเฉพาะเรื่องที่รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งทำไม่ได้ (ข้อเท็จจริงทำได้ แต่ไม่อยากทำ เพราะกลัวเสียคะแนนเสียง) หนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลนี้เร่งทำเต็มที่คือ ‘ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ’ (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่พัฒนาต่อจากนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งไม่เคลื่อนไหวมานานรวมทั้งปัญหาสะสมที่รอการแก้ไขแบบยั่งยืน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

เอฟวายไอ

ร่าง กม. คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หายนะเกษตรกรไทย?

การที่ภาครัฐเตรียมจะแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้กฎหมายไทยสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญา UPOV 1991 จากที่กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับปัจจุบันของไทย จัดทำขึ้นตามอนุสัญญา UPOV 1978 โดยผสมผสานกับหลักการสำคัญของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ
ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ตั้งข้อสังเกตว่า อนุสัญญา UPOV 1991 แตกต่างจากอนุสัญญา UPOV 1978 หลายประการ ที่สำคัญคือการจะให้สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ที่กว้างกว่า ผู้ทรงสิทธิจะไม่ได้มีสิทธิเฉพาะในส่วนขยายพันธุ์ (propagating material) ตามอนุสัญญา UPOV 1978 และตามกฎหมายปัจจุบัน แต่จะมีสิทธิที่ครอบคลุมไปถึงทุกส่วนที่เป็นผลผลิตของพันธุ์พืช (harvested material) กล่าวง่าย ๆ ก็คือ กฎหมายเดิมให้สิทธิเฉพาะที่เกี่ยวกับส่วนขยายพันธุ์ เช่น เมล็ด หน่อ หัว ฯลฯแต่กฎหมายใหม่จะให้สิทธิครอบคลุมผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้สำหรับการบริโภคด้วย ซึ่งมีผู้คัดค้านว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอาหาร

รัฐกิจ

หกคำถามจากลุงนายกฯ

Econnews_Nov_2560_พลเอก_ประยุทธ์_จันทร์โอชา_นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) มีคำถามถึงประชาชนยาวเฟื้อยกว่าครั้งแรกถึง ๖ ข้อ เลยขอถือโอกาสนี้ ตอบในนามประชาชนแบบว่าไม่ต้องเดินไปกรอกคำตอบที่กระทรวงมหาดไทยจัดไว้ดังนี้

คาดเศรษฐกิจไทยปี ๖๐-๖๑ โต ๓.๘% ปัญหาหนี้ทรงตัว กำลังซื้อหด แต่เศรษฐกิจฟื้น

Econnews_Nov_2560_คาดเศรษฐกิจไทยปี60-61โตร้อยละ 3.8

สศค. คาดเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๐ ขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ ๓.๘ และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ ๓.๘ ในปี ๒๕๖๑ ด้านศูนย์วิจัยกสิกไทยชี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้รับผลบวกสนับสนุน
การเติบโตจากเศรษฐกิจโลก แต่การกระจายการเติบโตที่ยังไม่ทั่วถึง ชี้แบงก์ชาติยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ก่อน ประคองการขยายสินเชื่อและรักษาคุณภาพหนี้ในระบบการเงิน

จากไทยแลนด์ ๔.๐ สู่สมาร์ทซิตี้

Econnews_Nov_2560_จากไทยแลนด์4.0สู่สมาร์ทซิตี้

เมืองในอนาคตอันใกล้จะเป็นชุมชนที่เป็นศูนย์รวมธุรกิจการค้าและการเชื่อมสัมพันธไมตรีทางสังคม การสร้างชุมชนเมืองจะขยายอาณาเขตใหญ่ขึ้น ตามจำนวนประชากรที่พักอาศัยในเมืองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยจำเป็น ต้องนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการดำเนินชีวิตของประชากรในชุมชนเมืองเป็นไปอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ถือเป็นที่มาของคำว่า Smart City ความหมายของ Smart City จึงควรเป็นเมืองที่มีการนำเทคโนโลยี การปกครอง และการอยู่ร่วมกันทางสังคมมาหลอมรวมเข้ากันได้อย่างกลมกลืน โดยมีคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living และ Smart Governance ดังนั้น การสร้าง Smart City ที่สมบูรณ์ต้องสร้างบนรากฐานเทคโนโลยีในโลกที่กำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างสิ้นเชิงในรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

เศรษฐกิจจีนเติบโตต่อเนื่องแต่เปราะบาง

Econnews_Nov_2560_ศกจีนเติบโตต่อเนื่องแต่เปราะบาง

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ตัวชี้วัดเศรษฐกิจจีนที่ออกมาล่าสุดชี้ว่า เศรษฐกิจจีนยังคงเติบโตได้ดีในไตรมาสที่สาม โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)ไตรมาส ๓ ที่ผ่านมา มีการขยายตัวร้อยละ ๖.๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการชะลอลงเพียงเล็กน้อยจากช่วงครึ่งแรกของปีที่เติบโตร้อยละ ๖.๙

 ประกัน

อลิอันซ์ อยุธยา ส่งโฆษณาประกันที่ ‘บอกเงื่อนไข’

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ใช้กว่า ๑๐๐ ล้านบาท สร้างภาพยนตร์โฆษณาแผนประกันคุ้มครองสุขภาพ ได้แก่ ประกันมะเร็งหายห่วงประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า และประกันโรคร้ายได้คุ้ม พร้อมชี้แจงรายละเอียด
เงื่อนไขที่ชัดเจนโปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อความเข้าใจผลประโยชน์ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการทำประกันชีวิตและสุขภาพ

ไตรมาส ๓ กรุงเทพประกันชีวิตกำไรกว่า ๑,๘๐๐ ล้าน

กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวม ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๓,๓๒๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ จากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๙ แบ่งเป็นเบี้ยผ่านช่องทางธนาคารร้อยละ ๖๗ และช่องทางตัวแทน
ร้อยละ ๒๙ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะเบี้ยประกันภัยรับปีแรกของ ๙ เดือนแรก บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก ๙,๒๓๘ ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ ๓๑

อสังหาริมทรัพย์

อาคารชุดล้นตลาดหรือยัง?

Econnews_Nov_2560_อาคารชุดล้นตลาดแล้วหรือยัง

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส นำเสนอผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับตลาดอาคารชุดพักอาศัยใจกลางเมืองและตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งเป็น การสำรวจในเดือน
กันยายน ๒๕๖๐ ครอบคลุมโครงการอาคารชุด ๒๖๘ โครงการที่สร้างเสร็จในระยะ ๖ เดือนจนถึงไม่เกิน ๓ ปี ในพื้นที่สีลม-สาทร,ยานนาวา-พระราม ๓, สุขุมวิท ๑-๗๑, สุขุมวิท ๗๗-บางนา, บางนา-สมุทรปราการ, พญาไท-
พหลโยธิน, รัชดา-ลาดพร้าว, ธนบุรี-ตากสิน,เพชรเกษม-บางหว้า, จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า, รามคำแหง, แจ้งวัฒนะ, บางซื่อ-บางใหญ่ และหมอชิต-สะพานใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เส้นทางรถไฟฟ้าผ่า

ธอส. ลงนามสัญญาขาย NPL ๗,๐๐๐ ล้าน

ธอส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ฯ ร่วมลงนามสัญญาจำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อรายได้ (NPL) มูลค่าเงินต้นคงค้างรวม ๖,๙๗๑ ล้านบาทช่วยให้ NPL ธนาคารฯ ลดลง ๐.๖๘ เหลือร้อยละ ๔.๖๑ จากยอดสินเชื่อคงค้าง

อุตสาหกรรม

กรมโรงงานฯ หนุนใช้พลังงานทดแทนตามศาสตร์พระราชา

Econnews_Nov_2560_กรมโรงงานหนุนพลังงานทดแทนตามศาสตร์พระราชา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยมาตรการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนผ่านยุทธศาสตร์ ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และด้านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ

ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวสู่ Smart Electronics

Econnews_Nov_2560_ภาคอุตสาหกรรมปรับโครงสร้างสู่ smart electronics

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการศึกษายุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยไปสู่ Smart Electronics ภายใต้โมเดลประเทศไทย
๔.๐ ชี้ Smart Electronics เป็นฐานรากของทุกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ถ้าทำได้จะส่งผลดีมหาศาล นักวิชาการแนะภาครัฐต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างดีไซน์เนอร์ โปรแกรมเมอร์ และนักการตลาด เพิ่มจำนวนและความหลากหลายให้เพียงพอ เพื่อเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆเน้นการรับประกันตลาด มีมาตรการทางภาษีที่เหมาะสม ส่งเสริมการนำไปใช้ รวมทั้งทำการวิจัยเพื่อการพัฒนา หนุนสร้างห้องแล็บที่มีมาตรฐาน และตั้ง Center of Excellence เปน็ หน่วยงานเจ้าภาพดำเนินการเฉพาะสร้าง IoT Platform เป็นชิ้นงานกลางให้ SMEs นำไปต่อยอดพัฒนาหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์ ช่วยลดต้นทุนและระยะ
เวลาการออกแบบและพัฒนาได้มาก เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ หวังกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว มีการผลิตและจำหน่ายได้อย่างแพร่หลาย

ไอซีที

กรุงศรี-ไอบีเอ็มพัฒนาบล็อกเชนจัดการเอกสาร

Econnews_Nov_2560_กรุงศรี-ไอบีเอ็ม พัฒนาบล็อกเชน

AIS Fibre ส่งแพ็กเกจ PowerBOOST เน็ตบ้านเพื่อธุรกิจ

AIS Fibre ส่งแพ็กเกจใหม่ PowerBOOSTเน็ตบ้านไฟเบอร์ออพติกเจาะกลุ่มคนทำธุรกิจ Home Office และ SME โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มความเร็วตอนกลางวันในช่วงเวลางานให้แรงกว่า ด้วยความเร็วสูงสุด ๓๐๐/๓๐๐ Mbps ในราคาสุดคุ้ม

สถิติ-ดัชนีเศรษฐกิจไทยในฉบับ

รายรับ-รายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ-การเงิน

รายรับรายจ่ายประเทศ
ภาวะเศรษฐกิจการเงิน

การค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีราคาผู้บริโภค

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถานะธนาคาร

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

สถานะธนาคาร

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ยอดจำหน่ายรถยนต์
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม

 

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำได้แล้ววันนี้

อีคอนนิวส์เพิ่มช่องทางการอ่านที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสามารถอ่าน E-Book บน Apple Store  Google Play  และ Window Phone ได้แล้ววันนี้

apple-google-window app badge
โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อ E-book ผ่านร้านหนังสือชั้นนำของประเทศ

Mebmarket

ookbeebiglogo
theonebookstore