ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
ถึงเวลา’ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ’หรือยัง?

ตั้งแต่ประเทศไทยขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่า (สำหรับแรงงานแรกเข้า) เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เป็น ๓๐๐ บาททั่วประเทศเท่ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการมีการปรับตัวกับค่าจ้าง ทำให้จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่า

Read more
‘FinTech’ ทำแบงก์พาณิชย์สะเทือน

‘ฟินเทค’ หรือ Financial Technology (FinTech) กำลังเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราท่านมากขึ้น

ฟินเทคเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำธุรกิจธุรกรรมทางการเงิน เป็นการทำธุรกรรมบนพื้นฐานของโลกดิจิทัล

ฟินเทคไม่ใช่เพิ่งเริ่ม แต่เราคุ้นเคยกับฟินเทคมานานแล้วโดยไม่รู้ตัว ซึ่งก็คือ การเบิก ถอน และโอนเงินผ่านเอทีเอ็ม

ถึงตอนนี้ เราเริ่มคุ้นเคยกับการโอนเงินและชำระเงินหรือค่าสินค้า/บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

จะเห็นว่า ฟินเทคทำให้เราสามารถ self service ในธุรกรรมทางการเงิน เราสามารถใช้บริการทางการเงินด้วยตัวเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

ณ ปัจจุบัน ในต่างประเทศมีฟินเทคที่เป็นผู้ประกอบการเกิดใหม่หรือ Startup เกิดขึ้นมากกมาย
ในบ้านเราก็เริ่มคึกคักมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับฟินเทคจดทะเบียนแล้วกว่า ๔๐ ราย

บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเคยใช้บริการจากผู้ประกอบการฟินเทคแล้ว อย่าง เอ็มเปย์, ทรูมันนี่, เพย์สบาย ที่เป็นบริการชำระเงินและโอนเงิน รวมถึงบริการทางการเงินจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งเอไอเอส, ดีแทค และทรูมูฟ

ผู้ประกอบการเหล่านี้ ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ แต่สามารถให้บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกสบาย

PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) รายงานการวิจัยเรื่อง Customers in the spotlight: How FinTech is reshaping banking ที่สำรวจความเห็นผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและเทคโนโลยี ๑๖๓ รายจาก ๔๖ ประเทศ หลังจากที่ความตื่นตัวด้านฟินเทคซึ่งเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมทางการเงิน
ทั่วโลกส่งผลกระทบต่อธนาคารและธุรกิจบริการทางการเงินอื่นๆ

ผลวิจัยพบว่า ผู้บริหารร้อยละ ๗๑ ประเมินว่าในอีก ๕ ปีข้างหน้า ลูกค้ากว่าร้อยละ ๖๐ จะหันไปใช้บริการทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างน้อยเดือนละครั้ง และมากกว่าร้อยละ ๙๐ คาดว่าอัตราการเติบโตของการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มธนาคารจะสูงกว่า
ธุรกิจบริการทางการเงินประเภทอื่นๆ

ที่น่าสนใจคือ มีผู้ประกอบการธนาคารพาณิชยถ์ ึงร้อยละ ๗๓ เชื่อว่าในอีก ๕ ปี สายงานธุรกิจเพื่อลูกค้า
รายย่อย (Consumer Banking) จะเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเข้ามา
ของฟินเทค

ธนาคารพาณิชย์จึงต้องกังวลเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เพราะปัจจุบันฟินเทคมีทาง
เลือกน่าสนใจและสะดวกสบายให้กับลูกค้า ทำให้ตลาดนี้ เติบโตอย่างรวดเร็ว

เรื่องนี้ไม่ใช่การมโนไปเอง เพราะแม้แต่ James Dimon ประธานเจ้าหน้าบริหารของ JP Morgan
ธนาคารขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ถึงกับบอกว่า นับแต่นี้ไป คู่แข่งที่สำคัญของ JP Morgan ไม่ใช่
ธนาคารใหญ่ ๆ อีกแล้ว แต่เป็นบรรดาฟินเทค สตาร์ทอัพ ทั้งหลายที่กำลังก่อตัวกันอยู่
      นั่นย่อมยืนยันถึงความเป็นไปได้ว่า ฟินเทคจะทำแบงก์พาณิชย์สะเทือนในอนาคตอันใกล้

คอลัมน์ วงนอก สุทธิชัย  โฆษิตวรรณรัตน์

EconNews ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๕๙๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ หน้าที่ ๙

อ่านอีคอนนิวส์ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๕๙

Econnews_issue_590

 

Read more
อนาคตไฟฟ้าไทย ฝากไว้กับแหล่งก๊าซฯ ที่ใกล้หมดสัมปทาน !

ปัจจุบัน ประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้า แม้จะมีนโยบายและทิศทางที่มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายใน ๒๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะใช้พลังงานทดแทนให้ได้ถึงร้อยละ ๓๐ ในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

Read more
GoBike-เศรษฐกิจดิจิทัล-Startup เรื่องเดียวกัน

ทั้ง GoBike, UberMOTO, เศรษฐกิจดิจิทัล และ Startup ทั้งหมดนี้จึงเป็นเรื่องเดียวกัน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันก็เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลต้องสะสางให้ชัดเจน

Read more
‘รายได้หลังเกษียณ’ กับการเข้าสู่สังคมคนชรา

‘รายได้หลังเกษียณ’ กับการเข้าสู่สังคมคนชรา

Read more