ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา เกษตรกรขาดรายได้ เงินลงทุนสูญหายหนักขึ้น ตรงกันข้าม ปีใดมรสุมพาฝนจนล้นฟ้าพืชไร่ถูกนํ้าท่วมเสียหาย ก็ไม่มีรายได้มาล้างหนี้ที่กู้มาลงทุน...
เป็นนักการเมือง แต่กลัวยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ (strategy) กล่าวโดยสรุป เป็นศาสตร์และศิลป์ในการนำทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการดำเนินนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิภาพ) เมื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติ จึงเป็นการนำกำลังอำนาจของชาติในทุก ๆ ด้าน อาทิ การเมืองเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือแม้แต่การทหาร...
การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ...
ไทย-เกาหลี หารือโครงการ’รถไฟความเร็วสูง’เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง กรุงเทพ-หัวหิน พร้อมถกความร่วมมือรถราง (tram) จ.ภูเก็ต

ไทย-เกาหลี หารือโครงการ’รถไฟความเร็วสูง’เส้นทางกรุงเทพ-ระยอง กรุงเทพ-หัวหิน พร้อมถกความร่วมมือรถราง (tram) จ.ภูเก็ต

Read more
คลังลง MOU การให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ขับเคลื่อน National e-Payment ตั้งเป้ากระจายเครื่อง EDC ร้านค้า-ภาครัฐทั่วประเทศ ๕๖๐,๐๐๐ ราย

คลังลง MOU การให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ขับเคลื่อน National e-Payment ตั้งเป้ากระจายเครื่อง EDC ร้านค้า-ภาครัฐทั่วประเทศ ๕๖๐,๐๐๐ ราย 

Read more
สคร. เผยผลเบิกจ่าย’งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ’ไตรมาส ๔ ปี ๕๙ โตร้อยละ ๑๒.๓

สคร. เผยผลเบิกจ่าย’งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ’ไตรมาส ๔ ปี ๕๙ โตร้อยละ ๑๒.๓ 

Read more
กสทช.คาด’อุตสาหกรรมดิจิทัล’เติบโตมากขึ้น แจงปชช.หันมารับชมทีวีดิจิทัลเพิ่มร้อยละ ๕๐

กสทช.คาด’อุตสาหกรรมดิจิทัล’เติบโตมากขึ้น แจงปชช.หันมารับชมทีวีดิจิทัลเพิ่มร้อยละ ๕๐

Read more
รองนายก’สมคิด’ ดึง ๓๔ ซีอีโอชั้นนำโลกระดมความคิดขับเคลื่อน Thailand 4.0 มั่นใจ HIA ช่วยดึงดูดลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในไทยเพิ่ม

รองนายก’สมคิด’ ดึง ๓๔ ซีอีโอชั้นนำโลกระดมความคิดขับเคลื่อน Thailand 4.0 มั่นใจ HIA ช่วยดึงดูดลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในไทยเพิ่ม  

Read more