ผู้ดำเนินการ: 
 • บริษัทหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ จำกัด
 • วันก่อตั้ง ๕ สิงหาคม ๒๕๓๒
 • ผู้ก่อตั้ง บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
กลุ่มเป้าหมาย:
 • ผู้บริหารภาครัฐ และเอกชน นักธุรกิจ นักลงทุน
 • ผู้สนใจรับข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
สมาชิกปัจจุบัน:
 • ร้อยละ ๕๐ ของสมาชิกเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินการธนาคาร
 • ร้อยละ ๒๕ เป็นผู้บริหารภาครัฐ
 • ร้อยละ ๒๕ เป็นผู้บริหารทั่วไป นักธุรกิจและนักลงทุน
การนำเสนอ:
 • หนังสือพิมพ์ในรูปแบบวารสารรายเดือน
 • เว็บไซต์ www.econnews.co.th
 • ข่าวเศรษฐกิจและสังคม เน้นข่าวสร้างสรรค์และอ้างอิงได้
 • เสนอเป็นประเด็นที่เข้าใจง่าย
เนื้อหา:
 • ครอบคลุมเหตุการณ์ที่น่าสนใจทั้งเศรษฐกิจ/สังคม และการเมือง
 • นำเสนอเป็นสกู๊ปปก และรายงานพิเศษ
 • ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจพื้นฐาน ในหมวดการเงินการคลัง, ตลาดทุน, การค้า/อุตสาหกรรม รถยนต์ และหมวดก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์
 • ครอบคลุมด้านการตลาดและเทคโนโลยี ได้แก่ หมวดสื่อสารการตลาด และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์เศรษฐกิจและการค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน
 • ครอบคลุมด้านสังคมและบันเทิง/สันทนาการ ได้แก่ หมวดการบริโภค หมวดสังคมและหลังชั่วโมงงาน
 • พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ‘จากฟ้าสู่ดิน’
จัดจำหน่าย:
 • จัดจำหน่ายผ่านระบบสมาชิก
 • ค้าปลีกผ่านร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
 • จำหน่ายในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การผลิตรูปเล่ม:
 • ยอดพิมพ์ ๒๕,๐๐๐ เล่ม
 • ขนาด  ๑๑.๕ x ๘.๕ นิ้ว  ๘๐ หน้า พิมพ์  สี่สี และขาวดำ
 • ปกอาร์ตมัน ๑๒๐ แกรม อาบยูวี เนื้อในกระดาษปอนด์นอก ๗๕ แกรม
 • แม่พิมพ์  ‘พิมพ์สี’ หจก.บีแอนด์บี พรี-เพรส
 • แท่นพิมพ์ บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

การผลิตรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์:

ติดต่อ ‘Econnews':
 • สำนักงานเลขที่  ๔๔/๓๐-๓๑   ถนนงามวงศ์วาน   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐
 • โทรศัพท์ ๐-๒๙๕๓-๔๕๐๒ – ๖ โทรสาร ฝ่ายการตลาด ๐-๒๙๕๓-๔๕๐๑   โทรสาร กองบรรณาธิการ ๐-๒๙๕๓-๔๕๐๐
 • Email: econnews@econnews.org
 • ส่งแบบฟอร์มได้ที่นี่