อีคอนนิวส์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 574 ประจำเดือนเมษายน 2558

ECONNEWS TOP STORIES

ประเทศไทย เสือตัวที่ ๕ คนป่วยแห่งเอเชีย?

    หลังจากนโยบายประชานิยมระยะสั้นของนักการเมืองถูกชำแหละว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความล้มเหลวของเศรษฐกิจไทย การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีเสถียรภาพในระยะยาว ถือเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญอันดับต้นที่รัฐบาลภายหลังการรัฐประหารต้องเข้ามาจัดการ โดยความพยายามปรับเปลี่ยนพื้นฐานอุตสาหกรรม เร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน มุ่งเน้นไปสู่การผลิตที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม และแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำหนดให้ทุกครัวเรือนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เศรษฐกิจพอเพียง’ในระดับมหภาค

อีคอนนิวส์’ ยังเสนอให้นำกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริที่รัฐบาลนี้ประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติมาเริ่มต้นวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างจริงจัง และให้เริ่มต้นดำเนินการภายในสมัยของรัฐบาลนี้ เพราะไม่เชื่อว่ารัฐบาลที่มาจากนักการเมืองอาชีพจะยินดีทำหรือไม่ เนื่องจากได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วจากที่ผ่าน ๆ มา มีแต่เพียงนำวลีนี้ไปใช้ให้สวยงามเรียกความนิยมจากประชาชนเท่านั้น

เจ้านายผู้ไม่ถือพระองค์

งานเลี้ยงส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่คณะผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ถวายงานในโครงการพระราชดำริ ฯ ที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ธุรกิจยุคใหม่มุ่งสร้างความยั่งยืนเหนือผลกำไร

    จากแนวคิดการบริหารธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ที่หวังผลกำไรสูงสุดเฉพาะหน้า โดยมุ่งสร้างรายได้ให้มากที่สุดในต้นทุนที่ต่ำที่สุด ส่งผลให้ขาดการคำนึงถึงความเชื่อมโยงกันในระบบนิเวศการทำงานและการเกาะเกี่ยวกันในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ และที่สำคัญยิ่ง คือ ขาดสำนึกความเชื่อมโยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

พลเมืองเป็นใหญ่ (?)

    เป็นเรื่องจนได้ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. …. จะเปลี่ยน ‘ประชาชน’ คนไทยธรรมดา ๆ ให้เป็น ‘พลเมือง’

เพราะพี่น้อง ‘คาราเต้สายแดง’ ที่รอจังหวะมานาน ออกมาเรียงแถวอัดศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แบบ ‘เหมาเข่ง’ ว่า

๒๕๕๘ ปีที่ต้องเหนื่อย? ส่งออกไตรมาส ๑ หดตัว ๔.๗%

    รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ดุลการค้ามากถึง ๑,๔๙๕ ล้านเหรียญสหรัฐฯ

    การเกินดุลดังกล่าว ไม่ได้มีผลจากการส่งออกที่มากมาย แต่เกิดจากการนำเข้าที่หดตัวอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

OTHER TOP STORIES

นังเมียโง่

    ตอนจีบกันทีแรกก็จำได้ว่ามันฉลาดมากนี่นา เรียนก็สูง หน้าที่การงานก็ดี ทำไมอยู่กันไป อยู่กันมา กลับเป็นว่าโง่ลงได้ถึงขนาดนี้ ‘นังเมีย’ เรานี่ยังโชคดีที่มีผัวฉลาดๆ แบบเราอยู่ข้างๆ นะเนี่ย ไม่ใช่คุย ตอนเด็กๆ สมัยประถมผมจะได้รับคำชมจากคุณครูประจำชั้นอยู่เสมอๆ จะได้รับรางวัลเป็นประจำในวิชาคัดไทย 

ก.ล.ต. หนุน Crowdfunding กลไกระดมทุนและลงทุนเพื่อรายย่อย

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ (start ups) เลือกใช้ Crowdfunding เป็นเครื่องมือในการระดมทุน

ราคาทองคำผันผวน เหมืองคุมต้นทุน ไม่ลดการผลิต

    ศูนย์วิจัยทองคำ เก็บข้อมูลต้นทุนหน้าเหมืองจาก ๙ บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ในปี ๒๕๕๗ เพื่อประเมินทิศทางแนวโน้มต้นทุนหน้าเหมือง พบว่า ต้นทุนรวมในการประกอบธุรกิจเหมืองทองลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นไปตามแนวโน้มตลาดทองคำที่มีราคาตกต่ำลงจากต้นทุนรวม

ปี ๕๘ ตลาดสมาร์ทโฟนแตะ ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท

    ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในไทยมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน 3G ที่กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างเร่งพัฒนาและขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบกับกระแสความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

เผย ๑๐ แนวโน้มรัฐบาลดิจิทัล

    สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เผย ๑๐ แนวโน้มรัฐบาลดิจิทัล หลังรัฐบาลรุกหนักดิจิทัลอีโคโนมี ชี้อินเทอร์เน็ตเมืองจะถูกจัดระบบใหม่ รัฐแห่ใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง การจัดซื้อไอทีภาครัฐจะเปลี่ยนแปลง พร้อมเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้โปร่งใสและนำไปใช้งานสร้างแอพพลิเคชั่นต่อเนื่อง

มาตรฐานบัญชีใหม่ ขยายฐานข้อมูลพิจารณาความเสี่ยง

    ที่ผ่านมา เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในระดับโลก โดยเฉพาะต้นตอที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ตามมาในภายหลัง คือ การปรับปรุงมาตรฐานใหม่ทางบัญชีที่ยอมรับกันในระดับสากล แล้วนำมาประกาศบังคับใช้

เปิดบริการ Beat Banking ธนาคารดิจิทัลผ่านมือถือ

    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยฯ ผนึกเอไอเอส เปิดตัวบริการ Beat Banking หวังพลิกโฉมรูปแบบการธนาคารดิจิทัลผ่านมือถือ พร้อมประเดิมให้บริการแรก ได้แก่ บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์

กสิกรไทยจับมือ ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรซื้อขายผ่านระบบ

   ธ.กสิกรไทยฯ เร่งให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี พร้อมผนึก ธ.ก.ส. สนับสนุนธุรกิจเกษตรพืชไร่ เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อขายเงินสด สู่การซื้อขายโอนเงินผ่านระบบธนาคาร

SCBLIFE ปรับโครงสร้างใหม่ ‘ไปด้วยกัน ไปได้ไกล’

    ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่ง ‘ไปด้วยกัน ไปได้ไกล’ ภายใต้โครงสร้างช่องทางตัวแทนใหม่ เผยวาง ๔ กลยุทธ์หลัก

ราคาคอนโดฯ ปรับเพิ่มเกือบ ๕%

    ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์รายงานผลการสำรวจดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ งวดไตรมาส ๑ ปี ๒๕๕๘ ดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๗  

ชี้ราคาที่ดิน กทม. เพิ่มเฉลี่ย ๓.๕% แพงสุดวาละ ๑.๗๕ ล้าน

    ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เผยราคาที่ดินปี ๒๕๕๗ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕ คาดสิ้นปี ๒๕๕๘ จะเพิ่มร้อยละ ๓

ไตรมาสแรกบีโอไออนุมัติเกือบ ๘๐๐ โครงการ

    บีโอไอเร่งเครื่องส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ช่วง ๓ เดือนแรกปี ๒๕๕๘ อนุมัติส่งเสริมการลงทุนเกือบ ๘๐๐ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม กว่า ๒๑๗,๐๐๐ ล้านบาท 

กสอ. สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในกิจกรรมสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นกว่า ๒๐๐ ราย

กรอ. รุกลด/เลิกใช้สารทำความเย็นที่ทำลายโอโซน

    กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนของประเทศไทย สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการผลิตเครื่องปรับอากาศ