อีคอนนิวส์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 576 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

อีคอนนิวส์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 576 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

ECONNEWS TOP STORIES 

หยุดหากินกับคนป่วย ถึงเวลาควบคุมราคายา

    หลายๆ ประเทศในสังคมโลก ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ล้วนมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมราคายาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรายได้และค่าครองชีพในประเทศ โดยการควบคุมราคาทั้งในกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระบวนการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชียาหลัก และกระบวนการเบิกจ่ายยาของผู้จ่ายค่ายารายใหญ่

เครือข่ายประชาชนฯ จี้รัฐสร้างความมั่นคงพลังงาน

    เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย เสนอแนวทางให้รัฐบาล กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดประมูลแข่งขันผลตอบแทนสูงสุดให้แก่รัฐในการผลิตปิโตรเลียม โดยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต ในแปลงสัมปทานที่มีศักยภาพการผลิต รวมถึงเสนอร่างกฏหมายปิโตรเลียม ฉบับใหม่ มุ่งเน้นการให้สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวคิดจากการทรงงาน (๒)

     สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ถอดโจทย์หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกมาเป็นแนวคิดได้ ๒๓ ประการ บางแนวคิดในปัจจุบัน มีพัฒนาการเป็นทฤษฎีไปแล้ว เช่น เศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ใช่แค่ถอดยศ

    หลังรัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สังเกตได้ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เหมือนเลี่ยงการแตะต้องหรือกล่าวถึงการถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นอยู่และได้รับ – แม้เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วเช่นกัน

ยกเลิก’ค่าแรงขั้นตํ่า’แบบเท่ากันทั้งประเทศ

เมื่อครั้งที่คณะกรรมการค่าจ้างออกประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท เท่ากันทั่วประเทศ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น คณะกรรมการฯ อันประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐ ไม่ได้ใช้เหตุผลที่แท้จริงในการออกประกาศฉบับนี้แต่ประการใด นอกจากข้ออ้างที่สวยงามเพื่อใช้รองรับนโยบาย ‘ประชานิยม’ ของรัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เศรษฐกิจไทยยังต้องลุ้นต่อไป

    ใครที่คาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะกลับมาฟื้นตัวได้ดี คงต้องคิดใหม่ เพราะการวิเคราะห์จากหลายสำนักระบุในทิศทางที่ยังน่ากังวล

เนปาลไม่ยอมแพ้

    เหตุแผ่นดินไหวขนาด ๗.๙ เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ถือเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเนปาลในหลาย ๆ ด้าน และยาวนาน รวมทั้งภาพประทับใจจากการไปเยือนแหล่งอารยธรรมและความงามตามธรรมชาติในเมืองต่าง ๆ

ศุลกากร’ ปัญหาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน

รัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลจีน ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – แก่งคอย และมาบตาพุด – แก่งคอย – นครราชสีมา – หนองคาย เมื่อปี ๒๕๕๗ และลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางกับญี่ปุ่น

MORE TOP STORIES FROM ECONNEWS 

เดินหน้า ๕ ยุทธศาสตร์ไอซีทีสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

กระทรวงไอซีทีภายใต้การเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงใหม่ เดินหน้า ๕ ยุทธศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย Digital Economy เพิ่มการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมดัน ซิป้า ยุคใหม่ เร่งสนองนโยบายด้านการส่งเสริมอี – คอมเมิร์ซ และดิจิทัลคอนเทนต์

ปลุกชีพโครงการ LEED – X ฐานข้อมูลแรงงานทั่วประเทศ

    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ฟื้นระบบ LEED – X หวังยกระดับนโยบายร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทางวางแผนกำลังคนและแรงงานที่ยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสู่ยุคดิจิทัล

เปิดวิสัยทัศน์เลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่ ‘รพี สุจริตกุล’

    ‘รพี สุจริตกุล’ เลขาธิการ ก.ล.ต. คนล่าสุด เดินหน้าวางรากฐานระยะยาว ยกระดับตลาดทุนสู่มาตรฐานสากล ปรับโครงสร้างสายงาน พัฒนาการกำกับดูแลตลอดขั้นตอน ผ่อนคลายระเบียบหลักเกณฑ์

ไทยพาณิชย์คาดเงินทุนไหลเข้าดันหุ้นไทยทะลุ ๑,๗๐๐ จุด

    รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๕๘ จะยังทรงตัวอยู่ในระดับร้อยละ ๓.๕ และการขยายตัวในประเทศต่าง ๆ ยังมีความไม่สมดุล

จี้รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ‘มองแนวโน้ม-หาต้นแบบ’

    สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ประกาศ ๔ พันธกิจ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอทีไทย ชี้หน่วยงานรัฐตั้งใหม่ ไม่สำคัญเท่าต้องเป็นต้นแบบที่สร้างให้เกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างสังคมเปลี่ยน ธุรกิจประกันชีวิตปรับกลยุทธ์

    ธุรกิจประกันชีวิต เร่งพัฒนากลยุทธ์ รับมือโครงสร้างสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เมืองไทยฯ มุ่งสู่ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพที่ครบวงจร ภายใต้โครงการ MTL Six Packs

บีโอไอมั่นใจการลงทุนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๕ เดือน บีโอไออนุมัติลงทุนแล้ว ๓๙๑,๗๒๐ ล้านบาท เผยเห็นเม็ดเงินลงทุนจริงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปีนี้

กสอ. สร้างมูลค่าเพิ่มอาหารแปรรูปรับกระแสรักสุขภาพในอาเซียน

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เลือกเมโทรซิสเต็มส์วางระบบ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงบ ๒๘๕ ล้านบาท จ้าง ‘เมโทรซิสเต็มส์’ ออกแบบพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมโรงงานฯ เปิด ๓ มาตรการป้องกันมลพิษน้ำ

    กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิด ๓ มาตรการป้องกันมลพิษน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง คุมเข้มติดตั้งอุปกรณ์แสดงสัญญาณตรวจจับน้ำเสีย

เคจีไอส่ง POWER TRADE ทางเลือกใหม่ในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอฯ เปิดตัว POWER TRADE โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์แบบเรียลไทม์ เครื่องมือของนักลงทุนที่มาพร้อมข้อมูลเอาตัวรอดในตลาดที่ผันผวน เพิ่มประสิทธิภาพการเทรดและจำกัดความเสี่ยง ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง IOS และ Android

ช่อง True4U ทุ่ม ๒,๐๐๐ ล้าน ชิงอันดับดิจิทัลทีวี

    ทรูโฟร์ยู (True4U) สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลฟรีทีวี ช่องสาระบันเทิง เล็งก้าวสู่ผู้นำดิจิทัลทีวี ทุ่มงบ ๒,๐๐๐ ล้านบาท

ปูนซิเมนต์ไทย เร่งลงทุนในอาเซียน ตอกย้ำผู้นำองค์กรนวัตกรรม

ปูนซิเมนต์ไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรนวัตกรรม ร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำทั้งในและนอก

บีอีซี-เทโร มิวสิค เดินหน้าขยายฐานตลาดเพลงอาเซียน

    บีอีซี-เทโร มิวสิค เดินหน้ารุกธุรกิจเพลงอาเซียนเต็มพิกัด

ไทยซัมซุงประกันชีวิตเร่งสร้างผลงาน

    ๕ เดือนแรก’ไทยซัมซุงประกันชีวิต’สร้างเบี้ยทะลุเป้า เผยไม่หวั่นแม้ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว 

วางใจไว้ที่บ้าน

หนุ่มหนึ่งกลับบ้านหลังดื่มจนตัวเบา พอเข้าบ้าน เปิดไฟ ร้องเรียกเมีย ไร้เสียงขาน ก้มหน้าพบหนังสือขอหย่าบนตู้รองเท้า หนุ่มงง ไม่นึกว่าเจ้าหล่อนจะเอาจริง ผัวเมียทะเลาะกันบ่อย อย่างมากหล่อนเพียงงอน ไม่พูดด้วย หรือกลับบ้านแม่ไปสักพัก จากนั้นก็คืนมาเป็นปกติ ทว่าครั้งนี้ เรื่องไม่เล็กเสียแล้ว