ECONNEWS TOP STORIES

 

อีคอนนิวส์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 577 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

อีคอนนิวส์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 577 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

 

ECONNEWS TOP STORIES

เห่อเทคโนโลยี ชอบสังคม รักสุขภาพ’

พฤติกรรมเปลี่ยน โอกาสธุรกิจเปลี่ยน

วิถีชีวิตผู้คนที่กำลังก้าวสู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น พร้อมๆ กับจำนวนคนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมการใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะท้อนถึงค่านิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนชั้นกลางในเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและการตลาดจากความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค

จาก ‘แปรรูป’ สู่ ‘ปฏิรูป’ รัฐวิสาหกิจไทย?

รัฐวิสาหกิจไทยมีแนวโน้มที่ขนาดสินทรัพย์และเงินลงทุนจะเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศ แต่กลับมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อย ทำให้เกิดการกระจุกตัวของทรัพยากรและสินทรัพย์ในประเทศในวงจำกัด

แนวคิดจากการทรงงาน (๓)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ถอดโจทย์หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกมาเป็นแนวคิดได้ ๒๓ ประการ บางแนวคิดในปัจจุบัน มีพัฒนาการเป็นทฤษฎีไปแล้ว เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การเปิดใจและลงแรงศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังแม้ในระยะเวลาไม่มาก แต่ก็เป็นเสมือนการเปิดประตูให้ตนเองกับการใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองอาเซียน

กัมพูชา: ภาษา ความคิด ธุรกิจ ชีวิตพลเมืองอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ ขณะที่คนไทยจำนวนหนึ่ง เตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

สร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจรับมือความผันผวน

เศรษฐกิจโลกอยู่ระหว่างฟื้นตัว กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือตลาดเกิดใหม่ที่พึ่งพาการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หาทางลดดอกเบี้ยและปรับทิศทางค่าเงินให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันช่วงชิงมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศมหาอำนาจที่มีขนาดเศรษฐกิจและมูลค่าการค้าที่ใหญ่กว่า รวมถึงแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่รวดเร็วในตลาดการเงินโลก ทำให้เกิดความผันผวนที่ต้องปรับตัวให้พร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา

เศรษฐกิจชะลอ ระวังซ้ำรอยฟองสบู่อสังหาฯ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีวงจรเติบโตและตกต่ำที่ต่อเนื่องหมุนเวียนไปตามภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เรียนรู้ประสบการณ์จากอดีต เพื่อมองเห็นวัฏจักรตามรอบขาลงและขาขึ้น เมื่อรวมกับการศึกษาประเมินปัจจัยความผันผวนที่มีผลกระทบ เช่น กำลังซื้อ รายได้ การว่างงาน การกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยให้คาดการณ์สภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและหามาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะลุกลามจากวิกฤติในแต่ละรอบ

MORE TOP STORIES FROM ECONNEWS 

ดัชนีราคาอสังหาฯ ปรับเพิ่ม

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แถลงว่า ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยผลการจัดทำดัชนีราคาห้องชุด ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว และดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ งวดไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๘

สรอ. เร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานเทคโนโลยี โดยหน่วยงานรัฐถือเป็นภาคสำคัญที่ต้องปรับการทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ด้วยการผลักดันหน่วยงานรัฐให้ปรับปรุงระบบบริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมก้าวสู่การยกระดับการพัฒนาได้ตามนโยบาย

กสอ. เปิดแนวคิดปันน้ำอุตสาหกรรมสู่เกษตรกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผุดนโยบายรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดในอุตสาหกรรมภาคการผลิตเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเอื้อประโยชน์แก่ภาคเกษตรกรรมที่ประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอสามารถดึงน้ำไปใช้ในการเพาะปลูก

กสิกรไทยใช้ระบบไอทีหลักใหม่สู่ผู้นำดิจิทัลแบงกิ้ง

ธนาคารกสิกรไทยประกาศใช้งานระบบไอทีหลักใหม่ต่อยอดธุรกิจลุยศึกดิจิทัลแบงกิ้ง มุ่งครองความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบริการ โดยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ ของลูกค้าอย่างทันท่วงที เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

‘ลงทุนสุนทาน’ แนวคิดต่อยอด CSR

การให้ความช่วยเหลือสังคมตามแนวคิด Corporate Social Responsibility (CSR) ส่วนใหญ่ที่มักทำกันคือการ ‘บริจาค’ ทั้งการบริจาคในรูปของการให้เงินและบริจาคสิ่งของ ปัญหา คือ ตัวองค์กรหรือผู้บริจาคจะบริจาคได้เป็นครั้งคราว

ทุจริตถึงขั้นประหารชีวิต

ฮือฮามาแรงกลบข่าว ‘ได้ดีเพราะพี่ให้’ ไปเลย คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพราะฉบับนี้ มีโทษคนทุจริตสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตให้ตายตกไปตาม ๆ กันเลยแน่ะ

เคทีซีเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทุกช่องทาง

เคทีซี กระตุ้นตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เร่งขยายฐานสมาชิกใหม่ทุกช่องทาง

ไทยพาณิชย์-ปตท. เปิดตัว PTT Cash Easy 1.0

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจาก ปตท. ให้พัฒนาระบบบริหารสภาพคล่องและเป็นตัวแทนให้บริการจ่ายเงิน

อินทัชร่วมลงทุนนวัตกรรมใหม่เพื่อการตลาดยุคดิจิทัล

โครงการอินเว้นท์ โดยอินทัช โฮลดิ้งส์ สนับสนุนเงินทุน ๑.๕๔ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับบริษัทผู้ให้บริการ

ซีเอส ล็อกซอินโฟจับมือพันธมิตรให้บริการ Cloud

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมมือกับ Rapid Cloud และ HP ให้บริการ CRM Software-as-a-Service

‘กนอ.’ โรดโชว์ญี่ปุ่น นักลงทุนสนใจเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กนอ. เผยผลโรดโชว์ญี่ปุ่น มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจสอบถามการลงทุนใน’เขตเศรษฐกิจพิเศษ’ โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ฯ ขนาดกลางและย่อม พร้อมรอเคลื่อนย้ายการลงทุนเข้าไทยอีกระลอก

BWG สร้างโรงไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงวัสดุอุตสาหกรรมไม่ใช้แล้ว ขนาด ๙.๔ เมกะวัตต์ โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยเอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย เผยเป็นโรงไฟฟ้าใช้วัสดุอุตสาหกรรมไม่ใช้แล้วโรงแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในระบบ FiT คาดใช้เวลาก่อสร้าง ๑๔ – ๑๖ เดือน พร้อมเดินเครื่องผลิตทันกลางปี ๒๕๕๙