การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ
หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ ไปเดินถามตามบ้าน ถ้าอยากตอบ ก็ต้องทวนกระแส ‘ประเทศไทยยุค ๔.๐’... การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯ

หลังปุจฉาในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ไม่ได้ทิ้งเรื่องที่ถามลอย ๆ ไว้บนอากาศ ยังติดปลายนวมมาตั้งเป็นการบ้านให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ช่วยกันตอบ โดยมีเหตุผลที่เป็นทางการว่า เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศชาตินำพาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนเหตุผลที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการ อันนี้ ต้องเดากันเอง

การบ้านที่ว่านี้ ไม่ได้สั่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือขอให้โพลไหน ๆ ไปเดินถามตามบ้าน ถ้าอยากตอบ ก็ต้องทวนกระแส ‘ประเทศไทยยุค ๔.๐’ ขับรถมาหรือนั่งรถเมล์มา หรือขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือปั่นจักรยานมา หรือจะเดินมาก็ตามใจไปที่ ‘ศูนย์ดำรงธรรม’ ตามจังหวัดต่าง ๆ

แล้วไม่ลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยเพราะนอกจากต้องลงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ และลายเซ็นแล้ว ยังต้องแสดงบัตรประชาชนพร้อมกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนบนแบบฟอร์มอีกด้วย – จะได้เป็นคำตอบจากตัวจริงเสียงจริง ว่างั้นปุจฉา ๔ ข้อ ที่ขอให้พี่น้องวิสัชนาได้แก่

หนึ่ง คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มี ‘ธรรมาภิบาล’ หรือไม่ (คิดแบบมองโลกในแง่ร้ายหน่อย ๆ ก็ต้องบอกว่าเป็นการตั้งคำถามแบบว่าเหล่ ๆ คนในแวดวงการเมือง)

สอง หากไม่ได้ (รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล) จะทำอย่างไร (นี่ก็ถามแบบไม่ยั้งปาก)

สาม การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่น ๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และปฏิรูปหรือไม่นั้น ‘ถูกต้อง’การบ้าน ๔ ข้อ ของนายกฯหรือ ‘ไม่ถูกต้อง’ (นี่ก็ถามกึ่งนำชัด ๆ เพราะหนีไม่พ้นคำตอบที่ว่าประเทศชาติควรมียุทธศาสตร์และปฏิรูป – เข้าทาง)

สี่ คิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และ/แก้ไขด้วยวิธีอะไร

วันแรกที่เปิดรับคำตอบ ก็เจอชาวบ้านย้อนถามแล้วว่า ‘ธรรมาภิบาล’ น่ะ มันอันหยังก๊ะ (ฮา)

ไม่รู้เจ้าหน้าที่ตอบว่าอย่างไร แต่คงสรุปให้ชาวบ้านเข้าใจง่าย ๆ ก็เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่เข้ามาคดมาโกงอะไรทำนองนั้นนั่นแหละ

แล้วก็มีชาวบ้านสงสัยข้อสองต่อไปว่าอะไรมันจะได้คนไม่ดีทั้งหมด มันก็ต้องมีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง

ติ๊ดต่าง ไม่ได้รัฐบาลแบบว่าซื่อสัตย์เหมือนรัฐบาลท่านนายกฯ คนปัจจุบัน(เลียแผลบ ๆ) แล้วจะทำอย่างไรนั้น อันนี้ก็จนปัญญา ก็เขาเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วนี่ถามอะไร ยากจัง

ชาวบ้านคงต้องย้อนถามต่อไปว่า มีแต่จอบแต่เสียม ไม่ได้มีปืนผาหน้าไม้เอาไปยึดทำเนียบได้

หรือจะให้ตอบว่า วานนายกฯ กลับมทำรัฐประหาร (ฮา)

มาถึงข้อสาม ตีกรอบมาให้ตอบได้ ๒ช่อง ว่าจะขีดช่อง ‘ถูกต้อง’ หรือ ‘ไม่ถูกต้อง’

อ้าว ถ้าขีดถูกในช่อง ‘ไม่ถูกต้อง’ ก็หม่าง ๆ น่ะซี

แต่ข้อสุดท้ายนี่ ‘สวดยวด’ (ภาษาวัยรุ่น) เหมือนรู้ว่าอย่างไรเสียชาวบ้านต้องตอบว่าไม่ควรให้นักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก ก็อาศัยปาก เอ๊ยมือชาวบ้านนี่แหละเขียนเป็นหลักฐานให้มันชัดมันเจนไปโลด

และที่เจ็บ ๆ คัน ๆ ก็ตรงสุดท้ายของสุดท้าย ที่ถามว่าถ้าเข้ามาได้ล่ะ จะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร – ว้าวววว

ตอบแบบ ‘สอพลอจอหอ’ ก็ต้องบอกว่า มองไม่เห็นใครอีกแล้ว นอกจาก ลุงตู่’ เท่านั้น (ฮา)

ส่วนจะแก้ไขอย่างไรนั้น อันนี้ ลุงตู่รู้ดีแน่นอน – จบข่าว

คอลัมน์รัฐกิจ โดยบรรยงค์ สุวรรณผ่อง

EconNews ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ หน้าที่ ๗๐