Econnews ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื้อหาในฉบับ เรื่องจากปก ตั้ง ‘Super Holding’  ปฏิรูปหรือผูกขาดรัฐวิสาหกิจ?        
ร. ๙ กับรางวัลระดับโลก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรระหว่างประเทศและระดับโลก ที่ไม่เพียงการเฉลิมพระเกียรติ หากมาจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน
ที่มา’ศิลปาชีพ’
แม้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนข้าวปลาอาหารเหมือนประเทศอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าสินค้าอาหาร แต่การเกษตรของไทยโดยพื้นฐานยังต้องอาศัยธรรมชาติ ถ้าดินดี มีนํ้าตามฤดูกาล เกษตรกรก็จะมีรายได้จากพืชผักผลไม้ แต่ถ้าเกษตรกรได้รับอานิสงส์พร้อมกันโดยถ้วนหน้า ก็จะเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ฉุดราคาสินค้าเกษตรให้ถูกลง ซึ่งไม่เพียงกำไรหดเท่านั้น ทุนยังหายไปอีกด้วย ปีใดฝนแล้ง ไม่มีนํ้าปลูกพืชไร่ ที่ลงดินไปแล้วก็เหี่ยวเฉา...
ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน
ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน
ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง
ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง
ออมสินเผย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาสที่ ๑ ปี ๖๐ ปรับลดลงอยู่ที่ระดับ ๔๗.๒
ออมสินเผย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก ไตรมาสที่ ๑ ปี ๖๐ ปรับลดลงอยู่ที่ระดับ ๔๗.๒
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไตรมาสแรกปี ๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์ไม้-เหล็กปรับตัวสูงขึ้น
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างไตรมาสแรกปี ๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์ไม้-เหล็กปรับตัวสูงขึ้น 
KBANK_970-160
GSB(SQ)
Advertising campaign_ Issue Nov 2017
econnews_banpu(AD)
สนค.จับมือ TDRI เปิด’ยุทธศาสตร์ชาติการค้า’แนะสร้าง’ภาคีธุรกิจ’ดันไทยเป็น trading nation
สนค.จับมือ TDRI เปิด’ยุทธศาสตร์ชาติการค้า’แนะสร้าง’ภาคีธุรกิจ’ดันไทยเป็น trading nation
ออมสิน ยกระดับ Mobile Banking เปิดตัว’Mymo My Card’ กดเงินสดจากตู้โดยไม่ต้องใช้บัตร พร้อมให้บริการ ๑๕ มี.ค.๖๐ นี้
ธนาคารออมสิน ยกระดับ Mobile Banking กดเงินสด โดยไม่ต้องใช้บัตร ด้วย “MyMo My Card” ธนาคารออมสิน ยกระดับธุรกรรม Mobile Banking ด้วยบริการ “MyMo My Card”
บอร์ด คปภ. เห็นชอบร่างประกาศ คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตและประกาศ ERM
บอร์ด คปภ. เห็นชอบร่างประกาศ คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตและประกาศ ERM
เมืองไทยประกันชีวิต_L

คอลัมน์ จากกองบรรณาธิการ

คอลัมน์ คิด

ปกหน้าคอลัมน์_คิด

คอลัมน์ วงนอก

arrows-1229845_640

รัฐกิจ

pen
ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน
ส.อ.ท.เผย ยอดจำหน่ายรถยนต์เม.ย.60 เพิ่มร้อยละ 15.1 ระบุ’ยอดส่งออกรถยนต์’ต่ำสุดรอบ 48 เดือน
ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง
ส.อ.ท.เผย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เม.ย.๖๐ ปรับตัวลดลง
ครม.เห็นชอบขยายเวลางบ’โครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง’ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
ครม.เห็นชอบขยายเวลางบโครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูง วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
ก.อุตฯหารือ METI ญี่ปุ่นดัน EEC ขึ้นแท่นฮับการลงทุน CLMV พร้อมพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย s-curve
ก.อุตฯหารือ METI ญี่ปุ่นดัน EEC ขึ้นแท่นฮับการลงทุน CLMV พร้อมพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย s-curve
รบ.เดินหน้าตั้ง’ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์’  เพิ่มบทบาทไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หนุน e-commerce รองรับดิจิทัลชุมชน
บ.เดินหน้าตั้ง’ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์’  เพิ่มบทบาทไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หนุน e-commerce รองรับดิจิทัลชุมชน 
‘ดัชนีราคาผู้ผลิต’ไตรมาสแรกปี ๖๐ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒ รับปัจจัยราคาผลผลิตเกษตร-อุตสาหกรรมสูงขึ้น
‘ดัชนีราคาผู้ผลิต’ไตรมาสแรกปี ๖๐ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒ รับปัจจัยราคาผลผลิตเกษตร-อุตสาหกรรมสูงขึ้น
ครม.ไฟเขียวมาตรการหนุนผลิต’รถยนต์พลังงานไฟฟ้า’ พร้อมลดภาษีสรรพสามิต
ครม.ไฟเขียวมาตรการหนุนผลิต’รถยนต์พลังงานไฟฟ้า’ พร้อมลดภาษีสรรพสามิต
‘อภิศักดิ์’ร่วมประชุมรมต.คลังอาเซียน หารือ ASEAN Single Window
‘อภิศักดิ์’ร่วมประชุมรมต.คลังอาเซียนหารือ ASEAN Single Window
แบงก์ชาติ ลงนามร่วม ธนาคารกลางมาเลเซีย ด้านความร่วมมือในการ’กำกับดูแลสถาบันการเงิน’และการพัฒนาทางการเงิน
แบงก์ชาติ ลงนามร่วม ธนาคารกลางมาเลเซีย ด้านความร่วมมือในการ’กำกับดูแลสถาบันการเงิน’และการพัฒนาทางการเงิน
แบงก์ชาติ-ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ ์ ร่วมลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs)
แบงก์ชาติ-ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ ์ ร่วมลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีเพื่อจัดตั้ง Qualified ASEAN Banks (QABs) 
ก.อุตฯหารือ METI ญี่ปุ่นดัน EEC ขึ้นแท่นฮับการลงทุน CLMV พร้อมพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย s-curve
ก.อุตฯหารือ METI ญี่ปุ่นดัน EEC ขึ้นแท่นฮับการลงทุน CLMV พร้อมพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย s-curve
พาณิชย์หนุน SME ขยาย’ค้าชายแดน’กลุ่ม CLMV เล็งเปิดด่านการค้าเพิ่ม
นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ไดสั่งการใหพาณิชยจังหวัดที่มี พื้นที่ติดชายแดนทั่วประเทศหาชองทางในการขยายการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะการสราง ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และผูประกอบการทองถิ่น ใหมีโอกาสในการสงออกไปตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พมา และเวียดนาม) ซึ่งเปนตลาดที่อยูใกลชิดกับไทยและมีโอกาสในการคา ขายสูง เพราะแตละประเทศนิยมสินคาไทยเปนทุนเดิมอยูแลว อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการผลักดันใหการคาชายแดน มีการขยายตัวไดมากขึ้น กระทรวงฯ...
พาณิชย์เร่งผลักดัน’ค้าชายแดน’ตั้งเป้ายอดค้าแตะ ๑.๘ ล้านล้านบาท  คาดส่งออกปี ๖๐ ขยายต่อเนื่อง
พาณิชย์เร่งผลักดัน’ค้าชายแดน’ตั้งเป้ายอดค้าแตะ ๑.๘ ล้านล้านบาท คาดส่งออกปี ๖๐ ขยายต่อเนื่อง
ประจวบฯเตรียมประชุมเจบีซีไทย-เมียนมา ๒๘ – ๓๑ มี.ค.นี้ ผลักดัน’ด่านสิงขร’เป็น’จุดผ่านแดนถาวร’
ประจวบฯเตรียมประชุมเจบีซีไทย-เมียนมา ๒๘ – ๓๑ มี.ค.นี้ ผลักดัน’ด่านสิงขร’เป็น’จุดผ่านแดนถาวร’ 
พาณิชย์หนุน SME ขยาย’ค้าชายแดน’กลุ่ม CLMV เล็งเปิดด่านการค้าเพิ่ม
นางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปดเผยวา ไดสั่งการใหพาณิชยจังหวัดที่มี พื้นที่ติดชายแดนทั่วประเทศหาชองทางในการขยายการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะการสราง ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และผูประกอบการทองถิ่น ใหมีโอกาสในการสงออกไปตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พมา และเวียดนาม) ซึ่งเปนตลาดที่อยูใกลชิดกับไทยและมีโอกาสในการคา ขายสูง...
เกษตรเผย ๔ หลักเกณฑ์กำกับ’สหกรณ์ออมทรัพย์’และ’สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน’ใหม่ หลังหารือ ๔ หน่วยงานภาครัฐ
เกษตรเผย ๔ หลักเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใหม่ หลังหารือ ๔ หน่วยงานภาครัฐ
บอร์ด กนย.ไฟเขียวขยายเวลาโครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรวงเงิน ๑ หมื่นล้าน ต่ออีก ๑ ปี
บอร์ด กนย.ไฟเขียวขยายเวลาโครงการสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถาบันเกษตรกรวงเงิน ๑ หมื่นล้าน ต่ออีก ๑ ปี
ครม.ไฟเขียวโครงการภายใต้’แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร’ รวม ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒.๕ หมื่นล้านบาท
ครม.ไฟเขียวโครงการภายใต้’แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร’ รวม ๓ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒.๕ หมื่นล้านบาท
ครม.เห็นชอบร่าง’ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ’ ดันไทยเป็นฮับเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
ครม.เห็นชอบร่าง’ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ’ ดันไทยเป็นฮับเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
พาณิชย์เผยเม็กซิโกเปิด’โควต้านำเข้าข้าว’ ๑.๕ แสนตัน ภาษีนำเข้าร้อยละ ๐ ไทยเล็งเป้าส่งออก ๑ หมื่นตัน
พาณิชย์เผยเม็กซิโกเปิด’โควต้านำเข้าข้าว’ ๑.๕ แสนตัน ภาษีนำเข้าร้อยละ ๐ ไทยเล็งเป้าส่งออก ๑ หมื่นตัน 
นบข.เห็นชอบ’ประมูลข้าว’ล็อตแรก ๑.๓๕ ล้านตัน พร้อมเปิดประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนอีก ๓.๖๖ ล้านตัน
นบข.เห็นชอบประมูลข้าวล็อตแรก ๑.๓๕ ล้านตัน พร้อมเปิดประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนอีก ๓.๖๖ ล้านตัน
รบ.ดัน ThaiGAP สร้างระบบผลิตผักผลไม้ปลอดภัยครบวงจร ตั้งเป้าปี ๖๐ ผปก.เข้ามาตรฐานเพิ่ม ๕๐ ราย
รบ.ดัน ThaiGAP สร้างระบบผลิตผักผลไม้ปลอดภัยครบวงจร ตั้งเป้าปี ๖๐ ผปก.เข้ามาตรฐานเพิ่ม ๕๐ ราย 
ดัชนีรายได้เกษตรกร ม.ค.60 ปรับตัวสูงขึ้น รับปัจจัยราคาสินค้าเกษตรเพิ่ม
ดัชนีรายได้เกษตรกร ม.ค.60 ปรับตัวสูงขึ้น รับปัจจัยราคาสินค้าเกษตรเพิ่ม

คลังข้อมูล ดัชนีและสถิติเศรษฐกิจไทย

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน
สถานะธนาคาร
ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม
ยอดจำหน่ายรถยนต์

คอลัมน์พิเศษ