KBANK_970-160

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว หนุนพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า ๒ ประเทศ สู่ Regional Power Grid

ASEAN ส.ค. 31, 2016

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน  ก่อนยกระดับสู่การเป็น Regional Power Grid  Read more

ไทย-ภูฏาน หารือการค้า-ลงทุน เสริมความร่วมมือด้านเกษตร ท่องเที่ยว

Economy ส.ค. 31, 2016

 ไทย-ภูฏาน หารือการค้า-ลงทุน เสริมความร่วมมือด้านเกษตร ท่องเที่ยว Read more

นัดประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ยกร่าง’แผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0′ เดือนก.ย.นี้

Economy ส.ค. 31, 2016

นัดประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ยกร่าง’แผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0′ เดือนก.ย.นี้   Read more

ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเมืองต้นแบบ หนองจิก-เบตง-สุไหงโกลก

LATEST NEWS ส.ค. 30, 2016

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รับนโยบายรัฐบาลในการจัดทำโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน ๓ พื้นที่ได้แก่ ๑.อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี... Read more

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ สูงขึ้น ร้อยละ ๙.๓๒

LATEST NEWS ส.ค. 30, 2016

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ‘ดัชนีราคาสินค้าเกษตร’เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ สูงขึ้น ร้อยละ ๙.๓๒ เมื่อเทียบกับมิถุนายนที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น คือข้าวเปลือกเจ้าความชื้น ๑๕% ยางพารา สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ในขณะที่ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ... Read more
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว หนุนพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า ๒ ประเทศ สู่ Regional Power Grid
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน  ก่อนยกระดับสู่การเป็น Regional Power Grid 
ไทย-ภูฏาน หารือการค้า-ลงทุน เสริมความร่วมมือด้านเกษตร ท่องเที่ยว
 ไทย-ภูฏาน หารือการค้า-ลงทุน เสริมความร่วมมือด้านเกษตร ท่องเที่ยว
นัดประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ยกร่าง’แผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0′ เดือนก.ย.นี้
นัดประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ยกร่าง’แผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0′ เดือนก.ย.นี้  
นัดประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ยกร่าง’แผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0′ เดือนก.ย.นี้
นัดประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ยกร่าง’แผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0′ เดือนก.ย.นี้  
ส.อ.ท.เผย ยอดส่งออกรถยนต์ ๗ เดือนแรกรวม  ๖๙๓,๙๗๘ คัน มูลค่า ๓๗๐,๖๒๐ ล้านบาท โตร้อยละ ๑๗.๙๙
ส.อ.ท.เผย ยอดส่งออกรถยนต์ ๗ เดือนแรกรวม  ๖๙๓,๙๗๘ คัน มูลค่า ๓๗๐,๖๒๐ ล้านบาท โตร้อยละ ๑๗.๙๙
ส.อ.ท. เผย ดัชนีความเชือมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.ค.๕๙ อยู่ที่ระดับ ๘๔.๗ ปรับตัวลดติดต่อเป็นเดือนที ๒
ส.อ.ท. เผย ดัชนีความเชือมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.ค.๕๙ อยู่ที่ระดับ ๘๔.๗ ปรับตัวลดติดต่อเป็นเดือนที ๒ 
มติครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
มติครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน โดยเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กรณีได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล
GSB(SQ)
Advertising campaign_July Issue 2016
econnews_banpu(AD)
ธปท. เผย’ผลการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์’ไตรมาส ๒ ปี ๕๙ กำไร ๙๗.๖ พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๓.๑
ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผย’ผลการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์’ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๕๙ กำไรจากการดำเนินงาน ๙๗.๖ พันล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ ๓.๑ จากระยะเดียวกันปีก่อน
‘ประสาร ไตรรัตน์วรกุล’ เปิดกลยุทธ์การปรับตัวรับ ‘โลกที่ไม่เหมือนเดิม’
ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ ‘โลกที่ไม่เหมือนเดิม’ โดยเสนอมุมมองใน ๔ ประเด็น ๑. โลกที่ไม่เหมือนเดิม ๒. แนวคิดต่อโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ๓. โอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจ ๔. ภาครัฐกับการขับเคลื่อนประเทศในบริบทใหม่
ธอส.เปิดตัว “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ”
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัว“โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ” โดยมี คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วย คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ...
เมืองไทยประกันชีวิต_L

คอลัมน์ จากกองบรรณาธิการ

คอลัมน์ คิด

ปกหน้าคอลัมน์_คิด

คอลัมน์ วงนอก

arrows-1229845_640

รัฐกิจ

pen
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว หนุนพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้า ๒ ประเทศ สู่ Regional Power Grid
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้าของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน  ก่อนยกระดับสู่การเป็น Regional Power Grid 
JBIC หารือพลเอกประยุทธ์ พร้อมร่วมมือเดินหน้า’เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย’
JBIC หารือพลเอกประยุทธ์ พร้อมร่วมมือเดินหน้า’เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย’ 
ก.แรงงานดัน’นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงาน’ เตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดันไทยผู้นำแรงงาน ASEAN และ CLMVT
ก.แรงงานดัน’นโยบายพัฒนาฝีมือแรงงาน’ เตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดันไทยผู้นำแรงงาน ASEAN และ CLMVT  
ไทย – เมียนมา ลงนามความร่วมมือด้านแรงงาน หารือชวนญี่ปุ่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย-เมียนมา
ไทย – เมียนมา ลงนามร่วมมือด้านแรงงาน หารือชวนญี่ปุ่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย-เมียนมา  
สศก. เดินหน้าความร่วมมือด้าน’วิชาการเกษตร’ไทย-ลาว
สศก. เดินหน้าความร่วมมือด้าน’วิชาการเกษตร’ไทย-ลาว 
นายกฯเปิดงาน CLMVT Forum 2016 สร้างเครือข่ายผู้นำภาครัฐ-เอกชน ๕ ประเทศอาเซียน หนุนภาคเกษตร ท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น
นายกฯเปิดงาน CLMVT Forum 2016 สร้างเครือข่ายผู้นำภาครัฐ-เอกชน เมียนมา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม หนุนภาคเกษตร ท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น 
พาณิชย์เผย ‘กัมพูชา’ ตลาดศักยภาพ’สินค้าแปรรูปเกษตร-เครื่องจักรกลเกษตร’ไทย
พาณิชย์เผย ‘กัมพูชา’ ตลาดศักยภาพ’สินค้าแปรรูปเกษตร-เครื่องจักรกลเกษตร’ไทย

SPECIAL REPORT

ออกใบรับรองใหม่ ๒๘ สายการบิน เข้ามาตรฐานสากลภายในต้นปี ๖๐
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินรับทราบผลความคืบหน้าในการดำเนินการออกใบรับรองใหม่ให้แก่ ๒๘ สายการบิน เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลภายในต้นปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ภายหลังการประชุม พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมและ พันเอกหญิง...
บสย. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรองรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสาขาชลบุรี แผนครึ่งปีหลังเตรียมรุกขยายฐานลูกค้า SME
บสย.  เปิดสำนักงานใหม่ สาขาชลบุรีเพื่อรองรับการขยายตัว ภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์  และภาคบริการ โซนตะวันออก พร้อมตั้งให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการสำรอง รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน   ย้ำเดินแผนครึ่งปีหลัง ขยายฐานลูกค้าหนุน SMEs รายย่อยเข้าถึงสินเชื่อ จับมือพันธมิตรให้ความรู้ทางการเงิน
สศก. พัฒนา Application ‘กระดานเศรษฐี’ พร้อมเปิดตัว OAE OIC บริการข้อมูลด้านการผลิตและเศรษฐกิจด้านเกษตร
สศก. พัฒนา Application ‘กระดานเศรษฐี’ พร้อมเปิดตัว OAE OIC บริการข้อมูลด้านการผลิตและเศรษฐกิจด้านเกษตร 
รมว.พาณิชย์ เผยโมซัมบิกสนใจซื้อ’ข้าวจีทูจี’จากไทย ๓ แสนตัน
รมว.พาณิชย์ เผยโมซัมบิกสนใจซื้อ’ข้าวจีทูจี’จากไทย ๓ แสนตัน
กทม.นำร่องเปิดเดินเรือ’คลองผดุงกรุงเกษม’ เชื่อมหัวลำโพง-เจ้าพระยา ก.ย.๕๙  ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กทม.นำร่องเปิดเดินเรือ’คลองผดุงกรุงเกษม’เชื่อมหัวลำโพง-เจ้าพระยา ก.ย.๕๙  ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส.อ.ท.เผย ยอดส่งออกรถยนต์ ๗ เดือนแรกรวม  ๖๙๓,๙๗๘ คัน มูลค่า ๓๗๐,๖๒๐ ล้านบาท โตร้อยละ ๑๗.๙๙
ส.อ.ท.เผย ยอดส่งออกรถยนต์ ๗ เดือนแรกรวม  ๖๙๓,๙๗๘ คัน มูลค่า ๓๗๐,๖๒๐ ล้านบาท โตร้อยละ ๑๗.๙๙
ก.พลังงาน จับมือมูลนิธิอาคารเขียวไทย หนุนออกแบบ’เมืองอัจฉริยะ’ (Smart Cities – Clean Energy)
ก.พลังงานจับมือมูลนิธิอาคารเขียวไทย หนุนออกแบบ’เมืองอัจฉริยะ’ (Smart Cities – Clean Energy)
รบ.จับมือมหาวิทยาลัย ๒๗ แห่ง หารือปฏิรูปการศึกษา ปรับโครงสร้างการวิจัย-พัฒนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
รบ.จับมือมหาวิทยาลัย ๒๗ แห่ง หารือปฏิรูปการศึกษา ปรับโครงสร้างการวิจัย-พัฒนา ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ทปอ.เสนอแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย เป็น ๓ กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิจัย กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกลุ่มมหาวิทยาลัยชุมชน  จัดระเบียบให้มีการแบ่งงานกันทำ แต่ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย ๔.๐
รองนายกฯ สมคิด เตรียมโรดโชว์ญี่ปุ่น เล็งดึงกลุ่ม food innovation ลงทุนในไทย
รองนายกฯ สมคิด เตรียมโรดโชว์ญี่ปุ่น เล็งดึงกลุ่ม food innovation ลงทุนในไทย
สศก. พัฒนา Application ‘กระดานเศรษฐี’ พร้อมเปิดตัว OAE OIC บริการข้อมูลด้านการผลิตและเศรษฐกิจด้านเกษตร
สศก. พัฒนา Application ‘กระดานเศรษฐี’ พร้อมเปิดตัว OAE OIC บริการข้อมูลด้านการผลิตและเศรษฐกิจด้านเกษตร 
รมว.พาณิชย์ เผยโมซัมบิกสนใจซื้อ’ข้าวจีทูจี’จากไทย ๓ แสนตัน
รมว.พาณิชย์ เผยโมซัมบิกสนใจซื้อ’ข้าวจีทูจี’จากไทย ๓ แสนตัน
สนช.จับมือ คสช. จัดงานเปิดตัว ABC Center นำร่อง’อุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิไทย’ดันไทยครองแชมป์ผู้นำตลาดข้าวโลก
สนช.จับมือ คสช. จัดงานเปิดตัว ABC Center นำร่อง’อุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิไทย’ ดันไทยครองแชมป์ผู้นำตลาดข้าวโลก
ก.เกษตรทวงพื้นที่ส.ป.ก.กว่า ๑๕๑,๒๑๗ ไร่ เร่งสำรวจความเหมาะสมพื้นที่ผ่าน Agri-Map จัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน
ก.เกษตรทวงพื้นที่ส.ป.ก.กว่า ๑๕๑,๒๑๗ ไร่ เร่งสำรวจความเหมาะสมพื้นที่ผ่าน Agri-Map จัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน
สศก.เผย ภาวะ’เศรษฐกิจเกษตร’ไตรมาส ๒ ปี  ๕๙ หดตัวร้อยละ ๑.๓
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยภาวะ’เศรษฐกิจเกษตร’ไตรมาส ๒ ปี ๕๙ หดตัว ๑.๓% ชี้ สาขาพืชหดตัว ๒.๕% ส่วนประมงและบริการทางการเกษตร หดตัว ๐.๙% และ ๑.๔% ด้านปศุสัตว์และป่าไม้ขยายตัว ๓.๑% และ ๒.๑% ตามลำดับ รายได้เกษตรกรไตรมาส ๒ เพิ่มขึ้น ๓.๗%...
ก.อุตฯ จัดลง MOU ร่วม ๓ ฝ่าย ธ.ก.ส. โรงงานน้ำตาล สอน. ปล่อยสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย วงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท
ก.อุตฯ จัดลง MOU ร่วม ๓ ฝ่าย ธ.ก.ส. โรงงานน้ำตาล สอน. ปล่อยสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย วงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท 
สวทช. เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาตรฐาน Primary ThaiGAP รองรับตลาด ASEAN แข่งขันสูง
สวทช. เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาตรฐาน Primary ThaiGAP รองรับตลาด ASEAN แข่งขันสูง
‘พาณิชย์’ดันจัดตั้ง’สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม’
‘พาณิชย์’ดันจัดตั้ง’สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม’     

คลังข้อมูล ดัชนีและสถิติเศรษฐกิจไทย

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน
สถานะธนาคาร
ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม
ยอดจำหน่ายรถยนต์

คอลัมน์พิเศษ

จากฟ้าสู่ดิน