KBANK_970-160

ธอส. เปิดศูนย์ Premier Service Center : PSC

ASEAN BANKING ก.ย. 23, 2016

ธอส. เปิดศูนย์ Premier Service Center : PSC Read more

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ พร้อมประชุมร่วมเอกชนด้าน FinTech และ นวัตกรรมทางการเงิน

LATEST NEWS ก.ย. 23, 2016

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ พร้อมประชุมร่วมเอกชนด้าน FinTech และ นวัตกรรมทางการเงิน  Read more

ดีอีจับมือ ๑๘ หน่วยงานรัฐ นำร่องเชื่อมโยง’ฐานข้อมูลประชาชน’และ’บริการภาครัฐ’

LATEST NEWS ก.ย. 23, 2016

    ดีอีจับมือ ๑๘ หน่วยงานรัฐ นำร่องเชื่อมโยง’ฐานข้อมูลประชาชน’และ’บริการภาครัฐ’  Read more

บีโอไอเผย นักลงทุนขานรับนโยบายใหม่ ยื่นขอลงทุนกิจการวิจัยพัฒนา ‘ไบโอเทคโนโลยี’

LATEST NEWS ก.ย. 23, 2016

บีโอไอเผย นักลงทุนขานรับนโยบายใหม่ ยื่นขอลงทุนกิจการวิจัยพัฒนา ‘ไบโอเทคโนโลยี’ Read more

ไทย-จีน ลง MOU เสริมสร้างภาพลักษณ์’การท่องเที่ยว’คุณภาพ

Economy ก.ย. 23, 2016

ไทย-จีน ลง MOU เสริมสร้างภาพลักษณ์’การท่องเที่ยว’คุณภาพ Read more
ธอส. เปิดศูนย์ Premier Service Center : PSC
ธอส. เปิดศูนย์ Premier Service Center : PSC
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ พร้อมประชุมร่วมเอกชนด้าน FinTech และ นวัตกรรมทางการเงิน
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ พร้อมประชุมร่วมเอกชนด้าน FinTech และ นวัตกรรมทางการเงิน 
ดีอีจับมือ ๑๘ หน่วยงานรัฐ นำร่องเชื่อมโยง’ฐานข้อมูลประชาชน’และ’บริการภาครัฐ’
    ดีอีจับมือ ๑๘ หน่วยงานรัฐ นำร่องเชื่อมโยง’ฐานข้อมูลประชาชน’และ’บริการภาครัฐ’ 
ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๒
‘ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม’ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ ๒ 
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค’ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ ๑๔ เดือน
‘ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค’เดือนส.ค. ๕๙ มีค่า ๓๘.๙ ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่มีค่า ๓๓.๘ โดยปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ ๑๔ เดือน
กกร. คาด GDP ปี ๕๙ โตร้อยละ ๓.๐ – ๓.๕
กกร. คาด GDP ปี ๕๙ โตร้อยละ ๓.๐ – ๓.๕  
คลังเร่งเบิกจ่าย’งบลงทุน’ปีงบฯ ๕๙ คาดไตรมาสสุดท้ายปี ๕๙ การลงทุนภาครัฐช่วยเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง
คลังเร่งเบิกจ่าย’งบลงทุน’ปีงบฯ ๕๙ คาดไตรมาสสุดท้ายปี ๕๙ การลงทุนภาครัฐช่วยเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง 
GSB(SQ)
Advertising campaign_AUG Issue 2016
econnews_banpu(AD)
รวมกลุ่มการเงินอาเซียนรับเศรษฐกิจโลกป่วน
วิกฤติปี ๒๕๔๐ มีต้นเหตุจากเป้าหมายการพัฒนาที่ผิดพลาด โดยเฉพาะแผนพัฒนาการเงินไทยในปี ๒๕๓๘ ที่มุ่งหวังให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการเงินทั้งในภูมิภาคและของโลก เพื่อแข่งขันกับสิงคโปร์และฮ่องกงดังนั้น การวางทิศทางการพัฒนาให้ถูกจุดโดยวางเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ จึงมีความสำคัญมากต่อการวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ นโยบายภาครัฐในปัจจุบัน ไทยแลนด์ ๔.๐ หรือ New S – curve ที่มุ่งส่งเสริมการผลิตสินค้าไฮเทคที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลสะท้อนถึงการพัฒนาประเทศไทยที่ยังจำเป็นต้องพึ่งพาเศรษฐกิจและการเติบโตจากตลาดภายนอก เนื่องจากไทยต่างจากจีนที่ความต้องการของตลาดภายในประเทศมีขนาดใหญ่เพียงพอและจำนวนประชากรผู้บริโภคมากพอที่จะผลักดันการเติบโตและรองรับศักยภาพการผลิต...
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ พร้อมประชุมร่วมเอกชนด้าน FinTech และ นวัตกรรมทางการเงิน
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ พร้อมประชุมร่วมเอกชนด้าน FinTech และ นวัตกรรมทางการเงิน 
ธอส. เปิดตัวบริการใหม่ Mobile Application : Smart Receipt บริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ ง่าย – สะดวก – รวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัวบริการใหม่ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าประชาชนในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) จัดทำ “บริการใบเสร็จรับชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ : Smart Receipt” แอพพลิเคชั่นใหม่ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสินเชื่อสามารถรับใบเสร็จ ชำระเงินกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่จำเป็นต้องรอการจัดพิมพ์ส่งผ่านทางไปรษณีย์ ด้วยวิธีที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ชุดใหม่ “GH...
เมืองไทยประกันชีวิต_L

คอลัมน์ จากกองบรรณาธิการ

คอลัมน์ คิด

ปกหน้าคอลัมน์_คิด

คอลัมน์ วงนอก

arrows-1229845_640

รัฐกิจ

pen
บีโอไอเผย นักลงทุนขานรับนโยบายใหม่ ยื่นขอลงทุนกิจการวิจัยพัฒนา ‘ไบโอเทคโนโลยี’
บีโอไอเผย นักลงทุนขานรับนโยบายใหม่ ยื่นขอลงทุนกิจการวิจัยพัฒนา ‘ไบโอเทคโนโลยี’
ไทย-จีน ลง MOU เสริมสร้างภาพลักษณ์’การท่องเที่ยว’คุณภาพ
ไทย-จีน ลง MOU เสริมสร้างภาพลักษณ์’การท่องเที่ยว’คุณภาพ
สภาอุตสาหกรรมเผย ยอดส่งออกรถยนต์ ๘ เดือนแรก ๗๘๘,๑๖๑ คัน มูลค่า  ๔๒๑,๖๖๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๙
สภาอุตสาหกรรมเผย ยอดส่งออกรถยนต์ ๘ เดือนแรก ๗๘๘,๑๖๑ คัน มูลค่า  ๔๒๑,๖๖๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๙ 
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ส.ค.๕๙ อยู่ที่ระดับ ๘๓.๓ ปรับตัวลดลง
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ส.ค.๕๙ อยู่ที่ระดับ ๘๓.๓ ปรับตัวลดลง
ก.อุตสาหกรรม ปั้น’นักออกแบบ’รุ่นใหม่สู่เส้นทางผู้ประกอบการ นำ ๕ คอลเลคชั่นจากเวทีประกวดรุกตลาดฮ่องกง
กระทรวงอุตสาหกรรม ปั้น’นักออกแบบ’รุ่นใหม่สู่เส้นทางผู้ประกอบการ นำ 5 คอลเลคชั่นจากเวทีประกวด รุกตลาดฮ่องกง
ดัชนีราคาผู้ผลิต ส.ค.๕๙ ลดลงร้อยละ ๐.๔
ดัชนีราคาผู้ผลิต ส.ค.๕๙ ลดลงร้อยละ ๐.๔
ครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-เม็กซิโก ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย-เม็กซิโก ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ก.เกษตรเผยผลวิจัย ขอนแก่น แนวทางพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ AEC อีสานกลาง ดันไทยสู่ Sugarcane Hub อาเซียน
ก.เกษตรเผยผลวิจัย ขอนแก่น แนวทางพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ AEC อีสานกลาง ดันไทยสู่ Sugarcane Hub อาเซียน 
พิธีเปิดเส้นทางการบินใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย – เวียดนาม
 พิธีเปิดเส้นทางการบินใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย – เวียดนาม
ไทยเสนอส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน นวัตกรรมเกษตรในกรอบ’ASEAN+3′
ไทยเสนอส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเงิน นวัตกรรมเกษตรในกรอบ’ASEAN+3′ 
ครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ ‘โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้า’ระหว่างไทย สปป.ลาว มาเลเซีย
ครม.มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ ‘โครงการบูรณาการด้านไฟฟ้า’ระหว่างไทย สปป.ลาว มาเลเซีย 
ก.สาธารณสุข ไทย-ลาว ลงนามบันทึกฯ กระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุข ฉบับแรกในรอบ ๒๐ ปี
ก.สาธารณสุข ไทย-ลาว ลงนามบันทึกฯ กระชับความร่วมมือด้านสาธารณสุข ฉบับแรกในรอบ ๒๐ ปี
ไทย-สปป.ลาว ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้าน’พลังงานไฟฟ้า’
ไทย-สปป.ลาว ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้าน’พลังงานไฟฟ้า’
ไทย – เมียนมา ลงนามความร่วมมือด้านแรงงาน หารือชวนญี่ปุ่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย-เมียนมา
ไทย – เมียนมา ลงนามร่วมมือด้านแรงงาน หารือชวนญี่ปุ่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย-เมียนมา  

SPECIAL REPORT

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส.ค. ปรับตัวเพิ่มร้อยละ ๑.๕๕ ยาง-ไก่เนื้อ-ไข่ไก่ ราคาปรับตัวสูงขึ้น
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค้าเกษตร สิงหาคม ๕๙ สูงขึ้น ร้อยละ ๑.๕๕ ส่วนดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๑๖  เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย ยางพารา ไก่เนื้อ ไข่ไก่ มีราคาปรับตัวสูงขึ้น...
กยท. เปิดรับคู่สัญญา ‘ยางพาราประชารัฐ’ นำร่องให้ความรู้การจัดการสวนยางมาตรฐาน FSC และ PEFC ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ หวังขยายตลาดส่งออก
กยท. เปิดรับคู่สัญญา ‘ยางพาราประชารัฐ’ นำร่องให้ความรู้การจัดการสวนยางมาตรฐาน FSC และ PEFC ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ หวังขยายตลาดส่งออก
เกษตร พาณิชย์ มหาดไทย สักขีพยาน MOU ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิต’ข้าวนาแปลงใหญ่’
เกษตร พาณิชย์ มหาดไทย สักขีพยาน MOU ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิต’ข้าวนาแปลงใหญ่’
‘ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง’และแปรรูปฟื้นตัว  ส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูป ๖เดือนแรก ๒.๗ หมื่นล้านบาท เพิ่มร้อยละ ๒๗.๘
‘ส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง’และแปรรูปฟื้นตัว ส่งออกกุ้งแช่แข็งและแปรรูป ๖เดือนแรก ๒.๗ หมื่นล้านบาท เพิ่มร้อยละ ๒๗.๘
ประกันภัยข้าวนาปี ทุบสถิติสูงสุด ๒๖ ล้านไร่ ก.เกษตร รุกช่วยชาวนากว่า ๑.๕ ล้านคนเบี้ยประกันภัยแตะ ๒,๖๐๐ ล้านบาท
ประกันภัยข้าวนาปี ทุบสถิติสูงสุด ๒๖ ล้านไร่ ก.เกษตร รุกช่วยชาวนากว่า ๑.๕ ล้านคนเบี้ยประกันภัยแตะ ๒,๖๐๐ ล้านบาท โดยข้อมูลการรับ’ประกันภัยข้าวนาปี’ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่ามีเกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๘,๑๔๖ ราย มีพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน ๒๖.๐๙ ล้านไร่...
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าตั้ง’ธนาคารสินค้าเกษตร’ เตรียมขยายธนาคารหม่อนไหมใน นครราชสีมาและอุตรดิตถ์
กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าตั้ง’ธนาคารสินค้าเกษตร’ เตรียมขยายธนาคารหม่อนไหมใน นครราชสีมาและอุตรดิตถ์
สศก.เผย ภาวะ’เศรษฐกิจเกษตร’ไตรมาส ๒ ปี  ๕๙ หดตัวร้อยละ ๑.๓
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยภาวะ’เศรษฐกิจเกษตร’ไตรมาส ๒ ปี ๕๙ หดตัว ๑.๓% ชี้ สาขาพืชหดตัว ๒.๕% ส่วนประมงและบริการทางการเกษตร หดตัว ๐.๙% และ ๑.๔% ด้านปศุสัตว์และป่าไม้ขยายตัว ๓.๑% และ ๒.๑% ตามลำดับ รายได้เกษตรกรไตรมาส ๒ เพิ่มขึ้น ๓.๗%...
ก.อุตฯ จัดลง MOU ร่วม ๓ ฝ่าย ธ.ก.ส. โรงงานน้ำตาล สอน. ปล่อยสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย วงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท
ก.อุตฯ จัดลง MOU ร่วม ๓ ฝ่าย ธ.ก.ส. โรงงานน้ำตาล สอน. ปล่อยสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย วงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท 

คลังข้อมูล ดัชนีและสถิติเศรษฐกิจไทย

ภาวะเศรษฐกิจการเงิน
สถานะธนาคาร
ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
สถิติการค้าระหว่างประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม
ยอดจำหน่ายรถยนต์

คอลัมน์พิเศษ

จากฟ้าสู่ดิน